Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
RSS
newsletter

Πως θα λάβουν το Επίδομα ανεργίας οι Έμποροι και οι Ελεύθ. Επαγγελματίες

contentsegment 16957531w197 h r0 p0 s1 v1jpgΜόνο οι άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές θα μπορούν να λάβουν το επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματιών θα πρέπει ακόμη, να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρία έτη ασφάλισης, να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την επαγγελματική τους δραστηριότητα και να μην λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ, ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής.

Εισάγονται επίσης και εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία το οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει κατά την τελευταία διετία τις 30.000 ευρώ και το ατομικό τις 20.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, για τη χορήγηση βοηθήματος απαιτείται σωρευτικά:

1. Η πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών ετών ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς. Ειδικότερα, για όσους ήταν ασφαλισμένοι κατά την 1/1/2011, απαιτείται καταβολή εισφορών για ένα τουλάχιστον έτος στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά τη 1/1/2012 η καταβολή εισφορών για 2 τουλάχιστον έτη στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για όσους διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1/1/2013, ενώ για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 1/1/2014 και εφεξής απαιτείται η καταβολή εισφοράς για τρία τουλάχιστον έτη. Οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις ισχύουν και για ασφαλισμένους που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα πριν από την 1/1/2011 και επαναδραστηριοποιούνται εκ νέου μετά την ημερομηνία αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας.

leyta arketa2. Το συνολικό ατομικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 ευρώ.

3. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 1η Ιανουαρίου 2012 και εφεξής, για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήψη του βοηθήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

4. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του, μετά τη διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.

5. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

6. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.

7. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

8. O ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, δικαιούται βοηθήματος από ένα μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του.

Για την καταβολή του επιδόματος των 360 ευρώ τον μήνα θα δοθεί προθεσμία 3 μηνών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις (υποχρεωτικά με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ).

Το επίδομα θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 3 - 9 μηνών ως εξής:

kleisto 334100748Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη για 3 μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 5 έως 6 πλήρη έτη για 4 μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 7 έως 8 πλήρη έτη για 5 μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 9 έως 10 πλήρη έτη για 6 μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 11 έως 12 πλήρη έτη για 7 μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 13 έως 14 πλήρη έτη για 8 μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 15 πλήρη έτη και εφεξής, για 9 μήνες.

 

 
Ο Δουνουτόσαυρος germanious

Ο Δουνουτόσαυρος germanious

 

geloiog7Η τρομακτική πολιτική κλιματική αλλαγή των πέντε τελευταίων ετών έχει επηρεάσει καθοριστικά την πολιτική πανίδα και χλωρίδα τόσο της χώρας μας όσο και παγκόσμια.

Οι ακραίες  πολικές κοινωνικές και οικονομικές θερμοκρασίες  έχουν αναγάγει σε κυρίαρχα κάποια πολιτικά είδη ενώ έχουν εξαφανίσει κάποια άλλα τα οποία  παρόλο που προσπάθησαν δεν μπόρεσαν λόγω αδυναμιών να προσαρμοστούν και αντικατεστάθησαν από νέα περισσότερο ικανά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός ξεπερασμένου είδους είναι ο μικρός χορτοφάγος σκαθαροτζαφυράκιος ο  τηλεάστιος  , ο οποίος  αντικαταστάθηκε από τον νέο θηρευτή τον σαρκοφάγο  Χρυσοαύγιο τον Χιτλέριους.

Το είδος αυτό εξαιτίας του χρώματος του (απόλυτο μαύρο) μπορεί και εκμεταλλεύεται  άριστα το απόλυτο σκοτάδι του βαρύ κοινωνικού χειμώνα και τρέφεται κατασπαράζοντας τα μικρά χορτοφάγα μετανάστιους τα οποία εξαθλιωμένα ζουν σε μικρές ευάλωτες  ομάδες κυρίως μακριά από τα υποτυπώδη καταφύγια των άλλων ζώων .

 

latuff1Όμως το είδος που κυριαρχεί στο σημερινό οικονομικό  οικοσύστημα μας είναι ο φοβερός θηρευτής ο Δουνουτόσαυρος ο Germanious .

Το είδος αυτό ήρθε να αντικαταστήσει στην κορυφή της κοινωνικής αλυσίδας το  ξεπερασμένο είδος του   Πασοκονουδόσαυρου του Μεταπολιτεύσιους .

Το νέο είδος είναι υβρίδιο δηλαδή  προϊόν εργαστηρίου και κατασκευάστηκε  στο σπουδαίο ερευνητικό ίδρυμα του ΔΝΤ.

Το όνομα του δόθηκε προς τιμήν της επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας ,της κ Μέρκελε .

Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν και άλλοι σπουδαίοι επιστήμονες όπως η κ Λαγκάντ  ο κ Τρισέ ο κ Μπαρόζο και πολλοί  άλλοι .

 

Πρόκειται για την απόλυτη ανθρωποκτόνα και φονική μηχανή που εμφανίστηκε ποτέ.

Το είδος αυτό κυνηγάει σε αγέλες άνω των 151 θηρευτών-βουλευτών και στην ιεραρχία τους δεν  έχουν  ένα  κυρίαρχο αρσενικό όπως ο Τυρανόσαυρος  ο Μεταπολιτεύσιος .

Εδώ τα κυρίαρχα αρσενικά είναι τρία και εναλλάσσονται στην κορυφή της ιεραρχίας ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρωποκυνηγητού.

Το ιδιαίτερο αυτού του είδους ΄΄Φραγκεστάιν ΄΄ είναι ότι δεν επιλέγουν αυτά το θύμα  τους αλλά ως απόλυτα εκπαιδευμένα υπακούν τυφλά τις εντολές των δημιουργών τους .

Έτσι επειδή δεν σκοτώνουν για την επιβίωσης τους δεν χορταίνουνε και ποτέ.

Απλά υπακούν σε άνωθεν εντολές και αυτός είναι ο λόγος που θεωρείτε η φονικότερη και συνεπώς η τελειότερη ανθρωποφάγα μηχανή.  

 people2Η στρατηγική της επίθεσης  τους αποτελεί την μετεξέλιξη του παλιού Ρωμαϊκού κόλπου , του γνωστού διαίρει και βασίλευε.

Αφού πρώτα επιλέξουν την κοινωνική ομάδα από το  ανθρωπο- κοπάδι που θα επιτεθούν και πριν κάνουν οποιανδήποτε επιθετική κίνηση φροντίζουν να τη αποκόψουν από το σύνολο.

Διαρρέουν στην κοινωνική ζούγκλα ότι το υπο εξαφάνιση είδος ,για παράδειγμα το είδος ελευθέριους επαγκελμάτιους  , κλέβει το φαγητό από το υπόλοιπο κοπάδι εξασφαλίζοντας έτσι την ανοχή του υπόλοιπου ανθρωπο-κοπαδιού.

Όταν η αποκοπή από το κύριο κοινωνικό σώμα έχει πετύχει τότε επιτίθεται και εξοντώνει ακαριαία το θύμα του.

 Το είδος αυτό στην παρούσα φάση δεν έχει αντίπαλο που να απειλεί την επιβίωση του .

Λίγο κινδυνεύουν από ένα βακτήριο , το Λίστια Λανκάντ  για το οποίο  όμως  έχουν βρει μια λύση.

Όταν το βακτήριο εντοπιστεί τότε ο ποιο μεγαλόσωμος από το πρωτεύων αρπακτικό πάει και το θάβει στην φωλιά του .

Εκεί επί  δεκαεπτά μήνες μετά το ανθρωπό- κυνήγι κάθετε πάνω του και τρώει ουρεί και κοπρίζει ώσπου να εκπνεύσει ο κίνδυνος.

Μυρίζει βεβαίως αλλά είναι αποτελεσματικό.

Όταν ο κίνδυνος εκπέσει τότε το κυρίαρχο αρσενικό το περιφέρει στο σημείο της ζούγκλας που λέγετε Megalo ξέφωτο και περιχαρείς διατείνεται ότι δεν υπήρξε ποτέ κίνδυνος και ότι το είδος του δεν κινδύνευσε και δεν θα κινδυνεύσει ποτέ .

Σε συνεργασία με το συγγενές του είδος ,το Μεγαλοκαναλάρχους ο Μεγαλοεργολάβους αναλαμβάνει να  συνετίσει το ανθρωπο- κοπάδι.

Ορκίζεται δε ότι όλη αυτή η παραφιλολογία περί κινδύνου είναι μια καλοστημένη προβοκάτσια .

Αποκαλύπτει δε ότι αυτό το διάδωσε  μια μικρή φθονερή ομάδα το υποείδος ανέργιους και το είδος γέριους συντάξιους και ζητάει από το κοπάδι να τους απομονώσει.

Τον βλέπω να βεβαιώνει ότι  θα τους συνετίσει και όπως εσείς έτσι και εγώ  δεν χρειάζεται να ακούσω τις εντολές που έχουν λάβει για το  ποιο θα είναι το επόμενο θύμα τους .


Κοκολάκης Κ Γρηγόρης
Οικονομολόγος - Λογιστής Α Τάξεως
με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

 
Η ενοχή των πολλών ...

Είναι πραγματικά συγκινητική η προσπάθεια όλων των περισπούδαστων οικονομικών και μη τηλε αναλυτών να μας αποδείξουν ότι εμείς  φταίμε για την κρίση.Δεν έχουν άδικο.Είναι γνωστό σε όλους ότι το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα κατέρρευσε διότι ο κύριος  Μήτσος δημόσιος υπάλληλος  αγόρασε  μεζονέτα με κήπο στον Αι Γιάννη της Κνωσού ενώ τα οικονομικά του , του επέτρεπαν να αγοράσει   τριάρι διαμέρισμα στον Αι Γιάννη τον Χωστό δημιουργώντας έτσι την φούσκα των ακινήτων.

Περισσότερα...
 


Σελίδα 2 από 5