Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
RSS
newsletter

Eπενδυτικά Προγράμματα
713002Στην “TaxProfit” έχουμε τη γνώση την εμπειρία και την ικανότητα να συνδυάζουμε με μοναδικό τρόπο τις επενδυτικές σας  ανάγκες  με τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα διάφορα επενδυτικά – αναπτυξιακά προγράμματα  δημιουργώντας κάθε φορά για εσάς το κατάλληλο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.
 
Για το σκοπό αυτό στην “Tax Profit” δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση  όχι μόνο όλων των φορολογικών σας υποχρεώσεων αλλά και των επενδυτικών σας αναγκών.

Οι υπηρεσίες αυτές  επιγραμματικά περιλαμβάνουν


1. Την πρόωρη Αξιολόγηση και προ-βαθμολόγηση της πρότασης σας και την ένταξη της στο κατάλληλο αναπτυξιακό πρόγραμμα ή νόμο.
2. Την υπόδειξη πρακτικών λύσεων προκειμένου να βελτιώσετε καθοριστικά  την βαθμολογίας της επενδυτική σας  πρότασης
3. Την εκπόνηση του φακέλου και την άρτια υποβολή της επενδυτική σας πρότασης .
4. Τη διαχείριση του επενδυτικού έργου και την βέβαιη εκταμίευση του
5. Τις απαραίτητες μελέτες για την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα

Στην “TaxProfit” είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής και την δυνατότητα ένταξης της εταιρίας σας στα διάφορα επενδυτικά προγράμματα.