Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
RSS
newsletter

Πότε δεν κινδυνεύουν τα σπίτια των μικροοφειλετών της εφορίας
Share

  

 

Με ποιο τρόπο δεν κινδυνεύουν τα σπίτια των μικροοφειλετών της εφορίας

 

house2 spiti xeri Μετά τις παταγώδεις αποτυχίες των ρυθμίσεων στις εφορίες για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

των φορολογούμενων αναγκάζεται το υπουργείο να αναδιπλωθεί και να αρχίσει να

ψάχνει εναλλακτικούς τρόπους είσπραξης (εκτός των κατασχέσεων ).

 

Έτσι αθόρυβα εισάγει ένα νέο καθεστώς πληρωμής των ληξιπρόθεσμων

χρεών δια μέσου των «άτυπων» ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων

χρεών προς το Δημόσιο.

 

Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο προβλέπει ουσιαστικά ότι αν ένας φορολογούμενος δεν είναι σε θέση να

ενταχθεί σε κάποια από τις επισήμως νομοθετημένες ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής – είτε

στην «πάγια ρύθμιση» που προβλέπει την εξόφληση οποιουδήποτε χρέους έως και σε 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις,

είτε στην ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας» που προβλέπει ότι τα παλαιά χρέη τα οποία κατέστησαν

ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012 μπορούν να ρυθμιστούν ακόμη και σε 100 δόσεις – μπορεί να δίνει κάθε

μήνα κάποιο ποσό «έναντι» των συνολικών οφειλών του και το χρέος του να θεωρείται – έστω και ατύπως – ως ρυθμισμένο.

 

 Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Δ.Ο.Υ. δεν προχωρεί στην επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης

σε βάρος του οφειλέτη, αφού αυτός θεωρείται ότι εξυπηρετεί το χρέος του!

 

Η «άτυπη» αυτή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών βασίζεται σε ένα γενικευμένο κανόνα ο οποίος προβλέπει ότι

η Εφορία μπορεί να θεωρεί μια οφειλή τακτοποιημένη ακόμη κι αν αυτή δεν έχει υπαχθεί επισήμως σε κάποια

από τις ισχύουσες ρυθμίσεις, εφόσον ο φορολογούμενος συμφωνήσει να καταβάλλει κάθε μήνα ένα ποσό

που αντιστοιχεί περίπου στο 2%-3% του συνολικού οφειλόμενου ποσού, ώστε το εναπομείναν κάθε μήνα υπόλοιπο να μειώνεται

 

Με τον τρόπο αυτό χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών και αιτήσεων,

γίνεται με τους φορολογούμενους μια μια άτυπη συμφωνία με στόχο την τμηματική εξόφλησή της οφειλής τους

σε 33 έως και 50 μηνιαίες δόσεις (33 αν πληρώνουν κάθε μήνα το 3% της συνολικής οφειλής και 50 εάν πληρώνουν το 2%)!

 

Για την επιστημονική Ομάδα της www.tax-profit.gr  

Κοκολάκης Κ Γρηγόρης Οικονομολόγος Λογιστής Α Τάξεως
με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.