Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
RSS
newsletter

Πως θα βρω δουλειά στο Εξωτερικό – Δίκτυο ΕURES
Share

Επιμέλεια  από το τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων πόρων της www.tax-profit .


Περίληψη

large_businesses_iconΤο παρακάτω κείμενο επιχειρεί να χαρτογραφήσει την αγορά εργασίας στο εξωτερικό κυρίως μέσω του προγράμματος  ΕURES που αποτελεί και την ποιο αξιόλογη προσπάθεια της Ευρώπης για την  επαγγελματική κινητικότητα .

Σκοπός της πύλης EURES είναι η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υπηρεσιών πρόσληψης/τοποθέτησης (ανεύρεση κατάλληλων θέσεων εργασίας) προς όφελος των εργαζομένων και των εργοδοτών καθώς και κάθε πολίτη που επιθυμεί να επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και έχει ότι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με τη ζωή και την εργασία σε 31 ευρωπαϊκές χώρες   στο εξωτερικό έχοντας ένα ανθρώπινο δίκτυο από περισσότερους από 850 συμβούλους EURES, οι οποίοι βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με άτομα που αναζητούν εργασία και με εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

  Αναλυτικά

non_profitΗ EURES είναι ένα δίκτυο που δημιουργήθηκε το 1993 για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών του ΕΟΧ (οι χώρες της ΕΕ και η Νορβηγία, Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) και των άλλων οργανώσεων εταίρων. Η Ελβετία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη συνεργασία αυτή. Η από κοινού αξιοποίηση των πόρων των μελών και των οργανισμών εταίρων της EURES εξασφαλίζει σταθερή βάση για το δίκτυο συνεργασίας ούτως ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους εργαζόμενους και τους εργοδότες. 

Τα 5 πλέον περιζήτητα επαγγέλματα στην πύλη EURES

 Παρότι οι εργάτες στη μεταποίηση αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη ομάδα ατόμων που βρίσκουν εργασία στην Ευρώπη, σύμφωνα με το τελευταίο τεύχος του ευρωπαϊκού δελτίου επαγγελματικής κινητικότητας (European Job Mobility Bulletin) οι πέντε πρώτες κατηγορίες επαγγελμάτων είναι:

Επαγγελματίες χρηματοοικονομικού τομέα και σύμβουλοι πωλήσεων:

Πωλητές σε καταστήματα και υπάλληλοι επίδειξης προϊόντων:

Εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ατομικής φροντίδας και σε συναφή επαγγέλματα

Πωλητές σε περίπτερα και στην αγορά:

Επαγγελματίες του σύγχρονου τομέα της υγείας:

'Αλλα επαγγέλματα με αυξανόμενη ζήτηση είναι: ταμίες καταστήματος, υπάλληλοι ταμείου και συναφείς υπάλληλοι, διευθυντές πωλήσεων και μάρκετινγκ, καθώς και διευθυντές οικονομικών τμημάτων και τμημάτων διοίκησης, εργαζόμενοι σε υπηρεσίες οικιακού καθαρισμού και σε υπηρεσίες εστίασης, υπάλληλοι γραφείου με γενικά καθήκοντα και επίσης τεχνικοί και εφαρμοστές ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το ευρωπαϊκό δελτίο παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας (European Vacancy Monitor) παρέχει επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Το ευρωπαϊκό δελτίο επαγγελματικής κινητικότητας (European Job Mobility Bulletin)επικεντρώνεται στην ανάλυση των κενών θέσεων εργασίας που δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη EURES portal από τις εθνικές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Αμφότερα τα δελτία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας με τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και νέες θέσεις εργασίας» (An agenda for new skills and jobs) της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Σχετικά με την αναζήτηση εργασίας EURES

 Οι θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην πύλη EURES προέρχονται από τα μέλη και τους εταίρους του EURES, και ειδικότερα από τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούν το EURES για να κοινοποιούν τις θέσεις εργασίας για τις οποίες ο εργοδότης ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να προσλάβει εργαζομένους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι «θέσεις εργασίας EURES» φέρουν μία μπλε σημαία που καταδεικνύει ότι ο εργοδότης ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να προσλάβει εργαζόμενους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη, όλες οι θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται από τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης θα καταστούν διαθέσιμες στο κοινό, με ελάχιστες εξαιρέσεις, . Αυτές οι θέσεις εργασίας δεν φέρουν μπλε σημαία και δεν θεωρούνται «θέσεις εργασίας EURES».

Οι κενές θέσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων και περιλαμβάνουν ευκαιρίες μόνιμης και εποχιακής απασχόλησης. Για κάθε κενή θέση υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να υποβάλει κανείς αίτηση και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσει. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί είτε να επικοινωνήσει με τον σύμβουλο EURES ο οποίος θα επεξεργαστεί την αίτηση είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έρθει σε επαφή απευθείας με τον εργοδότη.

Η βάση δεδομένων της EURES για την αναζήτηση θέσεων εργασίας ενημερώνεται σε καθημερινή βάση από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης και οι ανακοινώσεις για τις κενές θέσεις εργασίας παραμένουν στο σύστημα μέχρι να πληρωθούν.

Κατά την αναζήτηση μιας θέσης εργασίας μέσω της EURES πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής:

kalo_kalokairi_190xΑν και οι περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με μια θέση εργασίας, όπως είναι το είδος του συμβολαίου, η πείρα και το μορφωτικό επίπεδο που απαιτούνται κ.λπ., μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες, ο τίτλος και το κείμενο της ανακοίνωσης δεν είναι πάντοτε διαθέσιμοι σε όλες τις γλώσσες.
Επομένως, η αναζήτηση με τη χρήση λέξεων-κλειδιών σε μία γλώσσα δεν θα εμφανίσει όλες τις κενές θέσεις που υπάρχουν στη βάση δεδομένων.
Εάν, για παράδειγμα, κάνετε μια αναζήτηση χρησιμοποιώντας την αγγλική λέξη "waiter" ως λέξη-κλειδί, είναι πιθανόν να μην βρείτε τις ίδιες ανακοινώσεις που θα βρίσκατε εάν χρησιμοποιούσατε τη γαλλική λέξη "serveur".
Ωστόσο, οι προκαθορισμένες κατηγορίες κάτω από τους τίτλους "profession", "experience required", "location" κ.λ.π. καλύπτουν και τις τρεις γλώσσες.

 Ευκαιρίες απασχόλησης για αποφοίτους

Αυτή η ενότητα απευθύνεται σε όσους αναζητούν εργασία και προέρχονται από το χώρο των πανεπιστημίων και των πολυτεχνείων, αλλά και εν γένει σε όσους διαθέτουν υψηλά προσόντα: φοιτητές και αποφοίτους, καθηγητές και ερευνητές. Καθώς ορισμένοι τομείς απασχόλησης παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση σε συγκεκριμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποψήφιοι εργασίας που κατέχουν υψηλά προσόντα έχουν πολύ καλές πιθανότητες εύρεσης μιας θέσης εργασίας στο εξωτερικό.

Μετάβαση από τη φοιτητική στην επαγγελματική ζωή στο εξωτερικό

Η μετάβαση από τη σχολή στην εργασία μπορεί να είναι μια περίοδος αβεβαιότητας. Πρόκειται να ολοκληρώσετε (ή έχετε ήδη ολοκληρώσει) τις σπουδές σας και επιθυμείτε να ζήσετε και να εργαστείτε σε μία άλλη χώρα του ΕΟΧ; Εάν έχετε γνώσεις ξένων γλωσσών, είστε ευέλικτοι, διαθέτετε αποφασιστικότητα και κίνητρα για να προσαρμοστείτε σε μια νέα εργασία, μια ξένη χώρα και ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον, τότε έχετε το κατάλληλο προφίλ για μια διεθνή καριέρα!

6 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Υποδείξεις και συμβουλές ...

1. ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οι ευρωπαίοι εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες υπηρεσίες και εργαλεία επικοινωνίας προκειμένου να καταχωρίσουν τις κενές θέσεις εργασίας τους. Ο παρακάτω κατάλογος προσφέρει μια επισκόπηση των πηγών πληροφοριών που έχετε στη διάθεσή σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΥΛΗEURES ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επισκεφθείτε την υπηρεσία απασχόλησης της πόλης ή της περιφέρειάς σας και συλλέξτε χρήσιμες συμβουλές. Η υπηρεσία ενδέχεται να διαθέτει σύμβουλο EURES, ο οποίος μπορεί να σας προσφέρει σημαντική βοήθεια προσαρμοσμένη στις προσωπικές σας ανάγκες.

Οι σύμβουλοι EURES μπορούν να σας συμβουλεύσουν σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, να σας φέρουν σε επαφή με πιθανούς εργοδότες και να σας παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαβίωση και την εργασία στο εξωτερικό.

Παρακολουθήστε παρουσιάσεις εργοδοτών, εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων και εκθέσεις σταδιοδρομίας που διοργανώνονται από το EURES στη χώρα σας. Λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις εκδηλώσεις ανά την Ευρώπη μπορείτε να βρείτε στο «Πρόγραμμα εκδηλώσεων» στην αρχική σελίδα της πύλης EURES.

'Αλλο ένα χρήσιμο πρώτο σημείο αναφοράς στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε μια άλλη χώρα του ΕΟΧ είναι η ενότητα «Διαβίωση και εργασία» της πύλης EURES. Η εν λόγω ενότητα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες ανά χώρα.

Αναζητήστε τις κατάλληλες κενές θέσεις εργασίας μέσω του EURES σε οποιαδήποτε χώρα του ΕΟΧ, μέσω της επιλογής «Αναζήτηση εργασίας» της πύλης EURES. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κενές θέσεις εργασίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο και περιλαμβάνουν μεγάλο φάσμα τόσο μόνιμων όσο και εποχικών θέσεων. Οι κενές θέσεις EURES με σαφή δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού από άλλα κράτη σημειώνονται με την ένδειξη «Ευρωπαϊκή».

Η επιλογή «Αναζήτηση εργασίας EURES» διαθέτει μια εύχρηστη διεπαφή αναζήτησης. Οι αναζητούντες εργασία μπορούν να επιλέξουν, για παράδειγμα, χώρα, περιοχή, επάγγελμα, είδος σύμβασης ή να συνδυάσουν πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης για την εύρεση μιας θέσης. Είναι διαθέσιμη στις 25 γλώσσες του ΕΟΧ.

Οι περισσότερες κενές θέσεις που είναι καταχωρισμένες στην πύλη EURES εισάγονται απευθείας από εθνικές βάσεις δεδομένων κενών θέσεων. Εν γένει, μόνο ο τίτλος και η περιγραφή της θέσης αναγράφονται στην εθνική γλώσσα της χώρας-πηγής. Για τα υπόλοιπα στοιχεία σχετικά με τη θέση εργασίας, όπως το είδος της σύμβασης, το απαιτούμενο επίπεδο εμπειρίας και μόρφωσης συχνά διατίθεται μετάφραση.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς ότι ο εργοδότης αποφασίζει σε ποια γλώσσα θα δημοσιευτεί μια κενή θέση στην ενότητα «Αναζήτηση εργασίας EURES». Εάν ένας εργοδότης ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για πρόσληψη προσωπικού από άλλα κράτη, η θέση είναι δυνατό να δημοσιευθεί σε μία ή περισσότερες γλώσσες εκτός της εθνικής γλώσσας του εργοδότη.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

BusinessBankingΟι κενές θέσεις εθνικών και διεθνών δημοσίων φορέων δημοσιεύονται στους αντίστοιχους εκάστοτε δικτυακούς τόπους. Επισημαίνεται ότι για τις περισσότερες δημόσιες διοικητικές θέσεις είναι απαραίτητη η επιτυχής συμμετοχή σε διαδικασία εξέτασης ή διαγωνισμού για την κατάρτιση καταλόγου επιτυχόντων υποψηφίων. Επιλέγοντας «Σύνδεσμοι» στο επάνω μέρος της αρχικής σελίδας της πύλης EURES, θα βρείτε έναν εκτενή κατάλογο των οργανισμών και φορέων στους οποίους μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε για την εύρεση πληροφοριών και ευκαιριών απασχόλησης.

Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δεν είναι διαθέσιμες στην πύλη EURES. Οι εν λόγω θέσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε πολλά κράτη μέλη υπάρχουν ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, οι οποίες εξειδικεύονται στην εύρεση θέσεων προσωρινής απασχόλησης στο εξωτερικό. Αντιστοίχως, οι ιδιωτικές υπηρεσίες εύρεσης εργασίας της χώρας σας προσφέρουν μεγάλο εύρος πληροφοριών, μπορούν να σας παράσχουν καθοδήγηση όσον αφορά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων και να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν τη μετακίνησή σας από το εργασιακό περιβάλλον μιας χώρας σε αυτό μιας άλλης χώρας.

Προτού αποταθείτε στις εν λόγω υπηρεσίες, εξακριβώστε εάν είναι δεόντως εγγεγραμμένες καθώς και εάν χρεώνουν για την παροχή των υπηρεσιών τους. Επίσης, βεβαιωθείτε σχετικά με τη φύση των συμβάσεων απασχόλησης που προσφέρουν.

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Αναζητήστε σχετικές εκδηλώσεις ή άλλες διαθέσιμες θέσεις εργασίας για αποφοίτους σε εξειδικευμένους δικτυακούς τόπους ή μέσω επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης (όπως π.χ. η Google και η Yahoo), καθώς και σε εθνικές εφημερίδες, εξειδικευμένες εκδόσεις (π.χ. περιοδικές εκδόσεις οδηγών σταδιοδρομίας) και επίσης μέσω του γραφείου σταδιοδρομίας του πανεπιστημίου σας και της φοιτητικής σας λέσχης. Οι μεγάλες δημόσιες βιβλιοθήκες συνήθως διαθέτουν ξένο Τύπο και εκδόσεις σε συστηματική βάση. Μπορείτε ακόμη να συμβουλευτείτε τον σύνδεσμο «Πληροφορίες και θέσεις εργασίας για αποφοίτους» επιλέγοντας «Σχετικοί σύνδεσμοι», όπου μπορείτε να βρείτε πολλές χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις εντός του ΕΟΧ.

Η παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα στη χώρα της επιλογής σας μέσω της πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης ή επαγγελματικής άσκησης αποτελεί τον ιδανικό τρόπο εξοικείωσης με τη χώρα, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα επιτόπιας αναζήτησης θέσεων εργασίας. Πολλές μεγάλες εταιρείες παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης τέτοιων περιόδων πρακτικής άσκησης. Αναζητήστε ευκαιρίες πρακτικής άσκησης μέσω του συνδέσμου «Πληροφορίες και θέσεις εργασίας για αποφοίτους».

Μέχρι στιγμής έχετε διαβάσει ορισμένες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης ευκαιριών σταδιοδρομίας ως εργαζόμενος. Έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο έναρξης μιας νέας επιχείρησης σε ένα άλλο κράτος μέλος; Έχετε πληροφορηθεί σχετικά με το νέο πιλοτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ERASMUS για νέους επιχειρηματίες»; Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κινητικότητας το οποίο στόχο έχει να συμβάλει στην πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων (διαμονή στο εξωτερικό διάρκειας 1-6 μηνών), στη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των νέων επιχειρηματιών μέσω περιόδων πρακτικής άσκησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιστοιχίσω τα προσόντα μου με τις απαιτήσεις μιας διαθέσιμης θέσης εργασίας στο εξωτερικό;

Γενικότερα οι απόφοιτοι που αναζητούν εργασία και ειδικότερα οι φοιτητές εκείνοι με λιγότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας πρέπει να είναι ευέλικτοι όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης. Αντιληφθείτε τις προσωπικές σας ικανότητες και την προθυμία σας να αποκτήσετε νέες δεξιότητες (δείξτε πίστη στον εαυτό σας και στις ικανότητές σας!). Συχνά οι εργοδότες δεν ενδιαφέρονται τόσο για πτυχία και συγκεκριμένους τομείς σπουδών, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην ικανότητα του υποψηφίου να αναλάβει αρμοδιότητες και να κάνει καλά τη δουλειά του.

Θα αναγνωριστούν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά μου προσόντα;

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι να μάθετε με ποιον τρόπο μπορούν να αναγνωριστούν τα προσόντα σας στη χώρα υποδοχής, καθώς επίσης και κατά πόσο το επάγγελμά σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο.

Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι τα επαγγέλματα εκείνα που υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς την άσκησή τους, δηλαδή μπορούν να ασκηθούν μόνο από άτομα που κατέχουν συγκεκριμένα προσόντα (μεταξύ άλλων δικηγόροι, λογιστές, καθηγητές, μηχανολόγοι, επαγγελματίες του παραϊατρικού κλάδου, γιατροί, οδοντίατροι, χειρουργοί κτηνίατροι, φαρμακοποιοί και αρχιτέκτονες). Για ορισμένα από αυτά τα επαγγέλματα έχει καταρτιστεί κατάλογος αναγνωρισμένων και αντίστοιχων προσόντων.

Μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Για ορισμένα επαγγέλματα εναπόκειται στον εργοδότη να αποφασίσει κατά πόσο ο υποψήφιος είναι σε θέση να επιτελέσει τα καθήκοντα μιας θέσης. Η αντιστοιχία προσόντων κρίνεται ανά κάθε περίπτωση ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια και το περιεχόμενο των σπουδών. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι δυνατό να ξεκινήσετε την άσκηση του επαγγέλματός σας ευθύς αμέσως μετά την ανάληψη της θέσης, ωστόσο πρέπει να ακολουθήσετε τις ενδεχόμενες απαραίτητες διαδικασίες που διέπουν το συγκεκριμένο επάγγελμα στη χώρα υποδοχής, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που γνωρίζατε μέχρι στιγμής.

Τον Απρίλιο του 2008 συνυπογράφηκε επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύσταση σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ). Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) είναι ένας μηχανισμός μετατροπής που επιτρέπει την ευκολότερη αναγνώριση των εθνικά αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη, με στόχο την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων και των σπουδαστών από χώρα σε χώρα και τη διευκόλυνση της διά βίου μάθησης. Από το 2012, όλα τα νέα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων πρέπει να περιλαμβάνουν μνεία στο ΕΠΕΠ ώστε οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να διαπιστώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες ή τις ικανότητες ενός υποψηφίου.

Μάθετε περισσότερα για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων - συμβουλευθείτε τον σύνδεσμο «NARIC», στα «Σχετικά θέματα» στην ενότητα «Είστε απόφοιτος/-η;» και στην ενότητα της πύλης Europa για το ΕΠΕΠ.

Αποτελεί πρόβλημα η γλώσσα;

fotolia_8089747Κατά την αναζήτηση εργασίας σε μια άλλη χώρα, η γνώση της τοπικής γλώσσας αποτελεί σαφώς πλεονέκτημα (και ενίοτε αναγκαιότητα). Οι βασικές γνώσεις Αγγλικών συχνά αποβαίνουν ιδιαίτερα χρήσιμες. Ωστόσο, οι απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις ενδέχεται να διαφέρουν από θέση σε θέση και από χώρα σε χώρα και συνεπώς δεν ισχύει ένας γενικός κανόνας για όλες τις περιπτώσεις. Παρόλ' αυτά, κρίνεται σκόπιμο να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας προκειμένου να βελτιώσετε τις γνώσεις σας ή το επίπεδο επάρκειας.

Μπορώ να διατηρήσω το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας στη χώρα καταγωγής μου, ενόσω αναζητώ εργασία σε ένα άλλο κράτος μέλος του ΕΟΧ;

Εάν επί του παρόντος δεν εργάζεστε και επιθυμείτε να αναζητήσετε εργασία σε μια άλλη χώρα του ΕΟΧ, έχετε δικαίωμα να μεταφέρετε το επίδομα ανεργίας σας για διάστημα 3 μηνών. Ωστόσο, οι κανόνες που διέπουν τη μεταφορά δικαιωμάτων είναι αυστηροί. Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία απασχόλησης ή την αρμόδια υπηρεσία επιδομάτων προτού προβείτε σε οποιαδήποτε κίνηση.

Εάν δεν έχετε βρει εργασία μετά από 3 μήνες, ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποχωρήσετε από τη χώρα, αν και είναι πιθανό οι αρχές να φανούν επιεικείς εάν είστε σε θέση να αποδείξετε ότι έχετε σημαντικές πιθανότητες εύρεσης εργασίας. Η ενότητα «Διαβίωση και εργασία» της πύλης EURES περιέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό.

Ποια νομικά έγγραφα απαιτούνται συνήθως για τη μετακίνηση στο εξωτερικό;

Ελέγξτε εγκαίρως ότι έχετε ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο προκειμένου να μετακινηθείτε εντός του ΕΟΧ. Αναζητήστε σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης θεώρησης και/ή άδειας παραμονής εάν ...

- η χώρα σας υπόκειται σε μεταβατικές ρυθμίσεις όσον αφορά το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης εργαζομένων. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε την ενότητα «Διαβίωση και εργασία» της πύλης EURES ή επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο EURES στην περιοχή σας,

- επιθυμείτε να εργαστείτε εκτός ΕΟΧ (επικοινωνήστε με την πρεσβεία της αντίστοιχης χώρας μη μέλους του ΕΟΧ στη χώρα διαμονής σας για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία αίτησης).

Τι ισχύει εάν είμαι πολίτης χώρας εκτός της ΕΕ;

Οι δικτυακές υπηρεσίες EURES βρίσκονται στη διάθεση όλων των χρηστών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Εάν ήδη διαμένετε και εργάζεστε εντός της επικράτειας του ΕΟΧ ή στην Ελβετία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό ή περιφερειακό σύμβουλο EURES και να ζητήσετε τη συμβουλή του. Ωστόσο, η εύρεση εργασίας μέσω του EURES δεν συνεπάγεται τροποποίηση των νομικών υποχρεώσεων και διοικητικών διαδικασιών που ισχύουν για τους πολίτες εκτός της ΕΕ. 

Εάν σκοπεύετε να μετακινηθείτε από μια χώρα εκτός ΕΟΧ (με εξαίρεση την Ελβετία) για να διαμείνετε και να εργαστείτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή την Ελβετία, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σας μπορεί να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις σας σε περίπτωση μετακίνησής σας στο εξωτερικό ή να σας παραπέμψει στα κατάλληλα γραφεία πληροφόρησης.

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Προσδιορίστε τη σταδιοδρομία που επιθυμείτε να ακολουθήσετε

Διαμορφώστε ένα σαφές σχέδιο σταδιοδρομίας, χρησιμοποιώντας ως βάση τα προσόντα, τις ικανότητες και τις προτιμήσεις σας: τον τύπο εργασίας και εταιρείας, τις δεξιότητες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που είστε πρόθυμοι να αναλάβετε. Προκειμένου να το πετύχετε αυτό, δοκιμάστε μια άσκηση αντιστοίχισης των χαρακτηριστικών εργασίας χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης και/ή τη δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά στην ενότητα «Αναζήτηση εργασίας EURES» της παρούσας πύλης. Συγκρίνετε το προφίλ σας με τις περιγραφές των θέσεων στους τομείς που σας ενδιαφέρουν.

Στοχοθετημένη αίτηση εργασίας

Αποστείλετε την αίτησή σας για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην παρούσα δικτυακή πύλη ή σε άλλες ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ. Οι δημοσιεύσεις θέσεων παρέχουν επίσης πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής της αίτησης και στοιχεία των κατάλληλων ατόμων με τα οποία πρέπει να επικοινωνήσετε. Πολλές εταιρείες διαθέτουν τις δικές τους ιστοσελίδες πρόσληψης προσωπικού, μέσω των οποίων είναι συχνά δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

Ηλεκτρονικό βιογραφικό EURES

Μέσω της δωρεάν εγγραφής στο «My EURES» για άτομα που αναζητούν εργασία μπορείτε να συντάξετε το βιογραφικό σας σημείωμα και να το καταστήσετε διαθέσιμο σε εγγεγραμμένους εργοδότες καθώς και στους συμβούλους EURES, οι οποίοι βοηθούν τους εργοδότες στην αναζήτηση των κατάλληλων υποψηφίων. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε είτε με έναν σύμβουλο EURES, ο οποίος θα εξετάσει την αίτηση, είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, απευθείας με τον εργοδότη.

Αυθόρμητη αίτηση εργασίας

Βεβαίως μπορείτε επίσης να συντάξετε και να αποστείλετε αυθόρμητες αιτήσεις (έχοντας υπόψη ότι πολλές από τις διαθέσιμες θέσεις δεν δημοσιεύονται από τους εργοδότες). Οι περισσότερες ιστοσελίδες για αποφοίτους παρέχουν συμβουλές και οδηγίες σχετικά με το βιογραφικό και την υποβολή αυθόρμητων αιτήσεων. Η συνηθέστερη διαδικασία είναι η αποστολή στοχοθετημένου βιογραφικού σημειώματος για συγκεκριμένες θέσεις με επισύναψη συνοδευτικής επιστολής σε επιλεγμένους εργοδότες.

Πώς να συντάξετε το βιογραφικό σας σημείωμα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

7242754Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα, ούτως ώστε τα προσόντα και η επαγγελματική πείρα σας να είναι εύκολα συγκρίσιμα για όλες τις χώρες του ΕΟΧ. Η εν λόγω μορφή βιογραφικού σημειώματος είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες του ΕΟΧ στο ηλεκτρονικό βιογραφικό EURES και ενδείκνυται για αποφοίτους τόσο επαγγελματικής όσο και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Το βιογραφικό σημείωμα Europass παρέχει σαφή εικόνα των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του υποψηφίου, κοινώς αντιληπτή, ανεξαρτήτως της χώρας ΕΟΧ από την οποία προέρχεται. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον σύνδεσμο «Europass», εντός της επικεφαλίδας «Σχετικά θέματα» στη δικτυακή πύλη EURES.

Απλότητα

Οι υπεύθυνοι προσλήψεων κατά κανόνα διαβάζουν επιγραμματικά τα βιογραφικά για λίγα δευτερόλεπτα προτού επιλέξουν τους υποψηφίους. Συντάξτε ένα βιογραφικό φιλικό προς τον αναγνώστη χρησιμοποιώντας σύντομες προτάσεις, θετική γλώσσα και, όπου ενδείκνυται, τεχνικούς όρους. Αποφύγετε τις πλεονάζουσες ή επαναλαμβανόμενες πληροφορίες.

Επιτεύγματα

Δώστε έμφαση σε παλαιότερες αρμοδιότητές σας που σχετίζονται με τη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει, ακόμη και αν δεν αποτελούσαν τα βασικά σας καθήκοντα στην προηγούμενη εργασία σας. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε ρήματα που δηλώνουν «ενέργεια», να παρουσιάζετε τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος όταν περιγράφετε τα επιτεύγματά σας και να τονίζετε πάντοτε τα αξιόλογα επιτεύγματά σας.

Αντικειμενικότητα και περιεκτικότητα

Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι αντικειμενικές, ακριβείς και σχετικές (π.χ. επικεντρώνονται στις απαιτήσεις των εργοδοτών). Θυμηθείτε ότι οι προσωπικές σας εμπειρίες και πτυχές του χαρακτήρα σας μπορούν να προσθέσουν αξία στο βιογραφικό σας σημείωμα - οι παλαιότερές σας θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, η πρακτική άσκηση, τυχόν εθελοντική εργασία ή εργασία κατά τις διακοπές έχουν σίγουρα συμβάλει στη βελτίωση των προσωπικών σας ικανοτήτων. Συνεπώς βεβαιωθείτε ότι εν συντομία τονίζετε τις δραστηριότητες αυτές και τις αποκτηθείσες δεξιότητες.

Εκπαίδευση

Δώστε έμφαση στα ακαδημαϊκά σας προσόντα, ιδίως εάν έχετε περιορισμένη ή καθόλου επαγγελματική εμπειρία. Αναρωτηθείτε: «Τι έχω αποκομίσει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου, για το οποίο δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη δική τους χώρα;»

Έκταση

Προσπαθήστε να περιορίσετε το βιογραφικό σας σημείωμα σε μέγιστη έκταση 2 σελίδων (ο χρόνος των εργοδοτών είναι πολύτιμος!). Επισυνάψτε συνοδευτική επιστολή ώστε να συστηθείτε και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη θέση. Αναφέρετε ότι προτίθεστε να παρέχετε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν απαίτησης.

Σαφήνεια

Δώστε το βιογραφικό σας σημείωμα σε ένα τρίτο άτομο για έλεγχο προτού το τηλεφορτώσετε στη δικτυακή πύλη EURES ή το αποστείλετε στον εργοδότη.

Συστάσεις

Σε πολλές χώρες, η συνήθης πρακτική είναι η προσκόμιση συστάσεων - τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων που μπορούν να παρέχουν πληροφορίες στον εργοδότη για τον υποψήφιο. Να ελέγχετε πάντοτε προσεκτικά τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων που παρέχουν τις συστάσεις και να εξασφαλίσετε την άδειά τους προτού τα κοινοποιήσετε.

Εκδόσεις στοχοθετημένου βιογραφικού σημειώματος

Σημαντικό: προσαρμόστε το τυποποιημένο βιογραφικό σας σημείωμα στο προφίλ της θέσης που σας ενδιαφέρει, δηλαδή δώστε έμφαση σε συγκεκριμένα προσόντα, δεξιότητες, κατάρτιση ή εμπειρία σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση που έχετε επιλέξει.

Είναι καλό να γνωρίζετε:

- συχνά οι δικτυακοί τόποι των εργοδοτών παρέχουν σχετικές πληροφορίες με τους στόχους και τους τομείς ενδιαφέροντος της εταιρείας,

- επίσης ορισμένες ιστοσελίδες για αποφοίτους καθώς και πανεπιστημιακά γραφεία σταδιοδρομίας παρέχουν επίσης συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος.

Πώς να συντάξετε την επιστολή αίτησης

Σκοπός

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην περιγραφή της θέσης και δεν απαιτείται ειδικό έντυπο υποβολής αίτησης, κατά κανόνα η αίτηση περιλαμβάνει συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση το βιογραφικό σημείωμα Europass). Η συνοδευτική επιστολή είναι ένα έγγραφο με το οποίο παρουσιάζετε τον εαυτό σας στον εργοδότη και εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τη διαθέσιμη θέση εργασίας.

Χαρακτηριστικά

Όπως το βιογραφικό σημείωμα, έτσι και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να έχει περιορισμένη έκταση (1 σελίδα) και να είναι σαφής. Συντάξτε ένα απλό αλλά εύστοχο κείμενο. Επικεντρωθείτε σε τρία ή τέσσερα σχετικά στοιχεία (βλέπε παρακάτω).

Περιεχόμενο

Το κείμενό σας πρέπει να αποτελείται από 4 παραγράφους περίπου, καθεμία από τις οποίες θα επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό θέμα. Παράδειγμα:

1) Εκφράστε το ενδιαφέρον σας για τη θέση εργασίας και εξηγήστε τον τρόπο με τον οποίο ενημερωθήκατε σχετικά,

2) Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεστε καθώς και γιατί πιστεύετε ότι διαθέτετε το κατάλληλο προφίλ,

3) Δώστε έμφαση σε μία ή δύο προσωπικές ή επαγγελματικές σας ικανότητες που αναφέρονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, οι οποίες κατά την άποψή σας θα μπορούσαν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην αίτησή σας,

4) Προτού ολοκληρώσετε την επιστολή (π.χ. Με εκτίμηση), αναφέρετε τη διαθεσιμότητά σας για ενδεχόμενη συνέντευξη και τη δυνατότητα να παρέχετε επιπρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα κατόπιν απαίτησης.

Ποια γλωσσική απόδοση να χρησιμοποιήσετε

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη δημοσίευση της θέσης, είναι προτιμότερη η σύνταξη της επιστολής στην εθνική γλώσσα του εργοδότη ή στην γλώσσα δημοσίευσης της διαθέσιμης θέσης. Όπως προαναφέρθηκε, στην περίπτωση που πρόκειται για θέση πρόσληψης από την αλλοδαπή, τα Αγγλικά καθίστανται σε πολλές περιπτώσεις η κύρια γλώσσα επικοινωνίας (με ακόλουθες γλώσσες τα Γαλλικά και τα Γερμανικά). Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο EURES σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω καθοδήγηση.

Υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζετε την γλώσσα της χώρας στην οποία σκοπεύετε να μετοικήσετε, είναι προτιμότερο να συντάξετε εσείς οι ίδιοι την συνοδευτική επιστολή καθώς και το βιογραφικό σημείωμα. Εάν η θέση απαιτεί γνώση μιας συγκεκριμένης γλώσσας, έχετε την ευκαιρία να επιδείξετε τις γλωσσικές ικανότητές σας πριν από την πιθανή συνέντευξη. Πάντα, προτού αποστείλετε την αίτησή σας, ζητήστε από κάποιον να την ελέγξει.

Εάν συντάξετε την αίτησή σας σε μια ξένη γλώσσα, βεβαιωθείτε ότι έχετε παραθέσει επαρκείς επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή σας και τους όρους περιγραφής των προσόντων σας στην γλώσσα του εργοδότη. Εάν είναι δυνατό, περιγράψτε τα προσόντα σας παραθέτοντας αντιστοιχίες από την χώρα του εργοδότη. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο EURES.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Διαδικασίες επιλογής και επίσημοι διαγωνισμοί

Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, διεθνείς εταιρείες ή οργανισμοί ζητούν από τους υποψηφίους να συμμετάσχουν σε διαδικασίες ή διαγωνισμούς ψυχομετρικής και τεχνικής αξιολόγησης πριν από την πραγματοποίηση συνέντευξης. Πολλές δε από τις εν λόγω εταιρείες χρησιμοποιούν κέντρα αξιολόγησης προκειμένου να εκτιμήσουν την επίδοση των υποψηφίων εργαζομένων υπό πραγματικές συνθήκες. Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι της πρώτης φάσης ενός διαγωνισμού γίνονται δεκτοί στην δεύτερη φάση (η οποία συνήθως είναι η συνέντευξη). Κατά την προετοιμασία σας για τις διαδικασίες επιλογής, αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με το είδος των διαγωνισμών και των πρακτικών ασκήσεων που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε οργανισμός. Ορισμένες ιστοσελίδες που απευθύνονται σε αποφοίτους και κάποιες εξειδικευμένες εκδόσεις παρουσιάζουν δημοφιλή εργαλεία και μεθόδους.

Πώς να προετοιμαστείτε για μια επιτυχημένη συνέντευξη

Γενικές πληροφορίες

Βεβαιωθείτε ότι είστε καλά ενημερωμένοι για την εταιρεία και έτοιμοι να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με την εταιρεία και συγκεκριμένες πτυχές της θέσης εργασίας. Συγκρίνετε αντίστοιχα προσόντα στη χώρα του εργοδότη με τα δικά σας προσόντα. Βεβαιωθείτε επίσης ότι είστε σε θέση να απαντήσετε σε ερωτήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητές σας, τις τεχνικές και διοικητικές σας ικανότητες και την ικανότητα λήψης αποφάσεων, καθώς και πώς τα στοιχεία αυτά διαμορφώνουν το προφίλ σας.

Προσωπικές δεξιότητες

Είναι πιθανό να σας ζητήσουν να αποδείξετε ότι κατέχετε τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και ότι τα προσόντα και οι δεξιότητές σας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης. Σε περίπτωση που έχετε ανεπαρκείς γνώσεις της τοπικής γλώσσας της χώρας της επιλογής σας, επιδείξτε προθυμία να βελτιωθείτε (ένα ενδεχόμενο θα ήταν η παρακολούθηση μαθημάτων ξένης γλώσσας). Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε το λεξιλόγιο που γνωρίζετε, ακόμη και αν αυτό είναι περιορισμένο -δείξτε ότι είστε σε θέση να τα καταφέρετε και ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψετε εύκολα τις προσπάθειες!

Αληθινά σενάρια

Πριν από τη συνέντευξη, σκεφτείτε παραδείγματα κρίσιμων καταστάσεων τις οποίες καταφέρατε να χειριστείτε με επιτυχία και να είστε έτοιμοι να τις αναλύσετε. Προετοιμάστε γραπτώς μια ομιλία «προώθησης» του εαυτού σας, την οποία θα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να πείσετε τον εργοδότη ότι είστε ο άνθρωπος που αναζητά. Εάν η συνέντευξη είναι τηλεφωνική, να έχετε πάντα πρόχειρο το κείμενο αυτό και εξασκηθείτε στην σαφή παρουσίαση των επιχειρημάτων και στοιχείων που επιθυμείτε να τονίσετε.

Μη αναμενόμενες

ερωτήσεις Μην αποθαρρύνεστε από ερωτήσεις-παγίδες ή αναπάντεχες ερωτήσεις. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας, μην βιαστείτε να απαντήσετε και πάνω από όλα να είστε ειλικρινείς. Εάν δεν γνωρίζετε την απάντηση, πείτε το, εξηγήστε όμως τα βήματα που θα ακολουθούσατε για να βρείτε την απάντηση ή τη λύση.

Εργασία σε ομάδα

Τονίστε τη συμβολή σας σε προηγούμενα ομαδικά επιτεύγματα. Οι ηγετικές, διαχειριστικές ή κοινωνικές σας δεξιότητες πρέπει να αναφέρονται και να ισχυροποιούνται με παραδείγματα.

Όροι αμοιβής και σύμβασης

Πληροφορηθείτε σχετικά με τις μέσες αποδοχές (ακαθάριστες και/ή καθαρές) αντίστοιχων επαγγελμάτων και θέσεων αντίστοιχων προσόντων στην ξένη χώρα στην οποία σκοπεύετε να διαμείνετε. Επιπλέον, ενημερωθείτε σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο των συμβάσεων και το ισχύον εργατικό δίκαιο. Συμβουλευτείτε την ενότητα «Διαβίωση και εργασία» της πύλης EURES για περισσότερες πληροφορίες. Οι σύμβουλοι EURES είναι στη διάθεσή σας.

Ποια έγγραφα πρέπει να πάρω μαζί μου στη συνέντευξη;

Βιογραφικό σημείωμα

Αρκετά αντίγραφα του βιογραφικού σας σημειώματος στη γλώσσα του εργοδότη και εάν είναι δυνατόν και στην αγγλική γλώσσα.

Διπλώματα

Φωτοαντίγραφα του απολυτηρίου λυκείου σας, του πανεπιστημιακού σας διπλώματος, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών και τυχόν άλλων τίτλων σπουδών.

Μετάφραση

του(των) διπλώματος(ων) σας Για ορισμένες θέσεις εργασίας, π.χ. στον δημόσιο τομέα, θα χρειαστείτε επικυρωμένο μεταφρασμένο αντίγραφο που συνήθως χορηγείται από το ίδιο το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτήσατε ή το αρμόδιο υπουργείο. Ενημερωθείτε σχετικά από το αρμόδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας σας.

Έγγραφα

ταυτότητας Προσκομίστε διαβατήριο ή έγκυρο δελτίο ταυτότητας και, ει δυνατόν, αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεώς σας.

Κάρτα ασφάλισης

υγείας Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας (ή άλλο έγγραφο ασφάλισης υγείας, ειδικά για πολίτες εκτός της ΕΕ) θα αποδειχτεί χρήσιμη σε περίπτωση που ο υποψήφιος εργοδότης σας προσφέρει μια θέση εργασίας επί τόπου ή σε περίπτωση που πρέπει να καλύψετε μη αναμενόμενα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης.

Φωτογραφίες  διαβατηρίου

Προσκομίστε φωτογραφίες διαβατηρίου για την ευκολότερη ταυτοποίηση του βιογραφικού σας σημειώματος και για οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη τυπική διαδικασία.

Συστατικές επιστολές

Οι συστατικές επιστολές μπορούν να σας κάνουν να ξεχωρίσετε από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Εάν δεν έχετε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, προσκομίστε συστάσεις από το σχολείο ή το πανεπιστήμιό σας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Προτού αρχίσετε να ετοιμάζετε βαλίτσες, σκεφτείτε τα εξής:

Σύμβαση εργασίας

Προτού αναχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει σύμβαση απασχόλησης (ή δεόντως υπογεγραμμένη επιστολή δέσμευσης), καθώς και βεβαίωση μισθοδοσίας. Προσκομίστε αντίγραφα τυχόν συμβατικών συμφωνιών εργασίας.

Δικαιολογητικά

Προσκομίστε διπλά αντίγραφα σημαντικών εγγράφων συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων ασφάλισης, του διαβατηρίου, των συμβάσεων εργασίας, των πιστοποιητικών γεννήσεως, τραπεζικών καρτών κ.λπ. Ελέγξτε εάν το δίπλωμα οδήγησής σας είναι σε ισχύ.

Μαθήματα ξένης γλώσσας

Παρακολουθήστε μαθήματα ξένης γλώσσας, επιλέγοντας κατά προτίμηση τη μητρική γλώσσα της χώρας προορισμού σας, ή τη γλώσσα που πρόκειται να χρησιμοποιείτε κατά τις καθημερινές σας δραστηριότητες.

'Αλλες ευκαιρίες μάθησης

Πληροφορηθείτε και, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, υποβάλετε αίτηση για την παρακολούθηση σχετικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ή προγραμμάτων εξομοίωσης σπουδών εντός του ΕΟΧ (π.χ. κοινωνική εργασία, διδασκαλία, δημόσια διοίκηση, δίκαιο, κ.λπ.). Οι περισσότερες ιστοσελίδες για αποφοίτους καθώς και το γραφείο συμβούλευσης σε θέματα σταδιοδρομίας του πανεπιστημίου της χώρας σας (ή η ένωση φοιτητών) είναι σε θέση να σας προσφέρουν τις κατάλληλες πληροφορίες. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα "Μάθηση" της πύλης EURES.

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Υπολογίστε πόσα μετρητά περίπου θα χρειαστείτε στον νέο τραπεζικό σας λογαριασμό όταν φτάσετε στη χώρα προορισμού σας. Σημειώστε τα στοιχεία του τρέχοντος τραπεζικού σας λογαριασμού. Θα σας φανούν χρήσιμα σε περίπτωση που θέλετε να πραγματοποιήσετε τραπεζικές μεταφορές χρημάτων.

Ασφάλειες

Θυμηθείτε να έχετε μαζί σας το έγκυρο δελτίο υγειονομικής ασφάλισής σας. Εξετάστε επίσης το ενδεχόμενο σύναψης ασφάλειας ταξιδίου.

Στέγαση /κατοικία

Ερευνήστε τις επιλογές στέγασης και τις τιμές στην περιοχή της επιλογής σας στη χώρα που πρόκειται να διαμείνετε (π.χ. διαδικτυακή αναζήτηση, αναζήτηση σε ξενώνες νεότητας για προσωρινή στέγαση κ.λπ.). Εξακριβώστε επίσης τις απαιτούμενες διαδικασίες και υπολογίστε το κόστος για τη μεταφορά των αποσκευών σας.

Κοινωνική ασφάλιση

Επικοινωνήστε με το ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας προτού αναχωρήσετε, προκειμένου να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες και τα ευρωπαϊκά έντυπα και/ή την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας (για εσάς και την οικογένειά σας, εφόσον προβλέπεται). Ενημερωθείτε σχετικά με τις ισχύουσες συμβάσεις μεταξύ των χωρών και τις περαιτέρω τυπικές διαδικασίες μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης (κοινωνικά επιδόματα, επιδόματα ανεργίας).

Φορολογία

Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσής σας για εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με φορολογικές συμφωνίες  που ισχύουν για τη χώρα προορισμού σας.

Οικογένεια

Ως μετακινούμενος εργαζόμενος, εσείς και η οικογένειά σας έχετε τα ίδια δικαιώματα με τους εργαζόμενους της χώρας όπου μεταβαίνετε. Τα μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να σας συνοδεύσουν και έχουν δικαίωμα στην εργασία και στη σχολική εκπαίδευση. Το EURES μπορεί επίσης να σας βοηθήσει στην εύρεση εργασίας για το/τη σύζυγο ή σύντροφό σας. Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο EURES για περισσότερες πληροφορίες.

Σχολική εκπαίδευση παιδιών

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωθείτε για τα σχολεία και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας προορισμού σας είναι μέσω της επικοινωνίας με έναν τοπικό σύμβουλο EURES. Αναζητήστε πληροφορίες στον δικτυακό τόπο των σχετικών αρμόδιων φορέων εκπαίδευσης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εθνική αρχή εκπαίδευσης και/ή με την πρεσβεία της χώρας προορισμού ώστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις φοίτησης.

Λίγο πριν την αναχώρηση...

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει νομικά και πρακτικά οποιεσδήποτε συμβατικές σχέσεις με διάφορους παρόχους υπηρεσιών: στέγαση, νερό, ηλεκτρικό, τηλέφωνο, διαδικτυακή σύνδεση, τηλεόραση κ.λπ. Ενδεχομένως, καλό θα ήταν να πράξετε αναλόγως και με την τράπεζα και την ασφαλιστική σας εταιρεία (συνήθως σε περιπτώσεις μακροχρόνιας ή μόνιμης διαμονής στη χώρα υποδοχής).

Ενημερώστε την τοπική αρχή για τη μετάβασή σας στο εξωτερικό εάν αυτό απαιτείται.

Ενημερώστε όλες τις υπηρεσίες ή τους φορείς με τους οποίους βρίσκεστε σε ταχυδρομική επικοινωνία σχετικά με την αλλαγή της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης.

Ενημερώστε τη φορολογική αρχή της χώρας προέλευσής σας για τη μετεγκατάστασή σας.

Επίσης θυμηθείτε...

Διαβατήριο ή/και ταυτότητα σε ισχύ για εσάς και τα μέλη της οικογένειάς σας.

Θεώρηση για εσάς και/ή τα μέλη της οικογένειάς σας εάν δεν είστε πολίτες του ΕΟΧ (ή εάν σκοπεύετε να μετακινηθείτε σε χώρα εκτός ΕΟΧ).

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΧΩΡΑ

Στέγαση

Ακόμη και αν έχετε ξεκινήσει εγκαίρως την αναζήτηση, η εξεύρεση της κατάλληλης στέγης μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη πριν από την άφιξή σας στη χώρα. Εάν ο εργοδότης σας δεν είναι σε θέση να σας βοηθήσει, ξεκινήστε με μια προσωρινή λύση και αναζητήστε μόνιμη στέγη αφού εγκατασταθείτε. Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τις νομικές διατάξεις και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών που ισχύουν σχετικά με τη μίσθωση κατοικίας στη νέα χώρα διαμονής σας.

Νομικές και διοικητικές διατυπώσεις

Στις περισσότερες περιπτώσεις τις νομικές διατυπώσεις για την εγγραφή σας στο μητρώο της νέας χώρας διαμονής σας αναλαμβάνει ο νέος σας εργοδότης (μητρώο κοινωνικής ασφάλισης, φορολογικό μητρώο, κ.λπ). Σε κάθε περίπτωση, έχετε υπόψη ότι έχετε δικαιώματα καθώς και υποχρεώσεις. Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο EURES ή με τις τοπικές αρχές για να μάθετε περισσότερα.

Κοινωνική ασφάλιση

Όλα τα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν σύμβαση απασχόλησης εντός της χώρας χορηγούνται ισότιμα σε όλους του πολίτες της ΕΕ και του ΕΟΧ. Οι κοινωνικές παροχές περιλαμβάνουν την άδεια ασθενείας και μητρότητας, τα επιδόματα ανεργίας και οικογενειακά επιδόματα, τα ατυχήματα κατά την εργασία και επαγγελματικές ασθένειες, καθώς και συντάξεις αναπηρίας και γήρατος.

Φορολογία

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες φορολόγησης προκειμένου οι πολίτες τους να μην φορολογούνται διπλά για την ίδια δραστηριότητα ή το εισόδημα σε άλλη χώρα.

Εγγραφή στην τοπική δημογραφική υπηρεσία

Εγγραφείτε και λάβετε δελτίο ταυτότητας στη νέα χώρα διαμονής σας.

Τραπεζικός λογαριασμός

Ανοίξτε νέο τραπεζικό λογαριασμό και ενημερώστε σχετικά τον εργοδότη σας (για λόγους μισθοδοσίας).

Ασφάλειες

Εάν πρόκειται να ενοικιάσετε ή να αγοράσετε κατοικία ή να αγοράσετε αυτοκίνητο, είναι υποχρεωτικό να αποκτήσετε ασφάλεια πυρός και άλλων επικίνδυνων ατυχημάτων. Ενημερωθείτε σχετικά με τις προτεινόμενες ασφαλιστικές εταιρείες.

Παιδεία και σχολική εκπαίδευση για τα παιδιά

Πληροφορηθείτε σχετικά με τις διατυπώσεις και τις διαδικασίες εγγραφής των παιδιών στο σχολείο. Οι δικτυακοί τόποι εθνικών φορέων, οι τοπικές αρχές, ακόμη και ο εργοδότης σας μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε το κατάλληλο σχολείο για τη φοίτηση των παιδιών σας.

Εκμάθηση γλωσσών και/ή επαγγελματική κατάρτιση

Με δική σας πρωτοβουλία ή κατόπιν συζήτησης με τον νέο σας εργοδότη, θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο να παρακολουθήσετε προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες που στοχεύουν στη βελτίωση των γλωσσικών σας γνώσεων και των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων.

 Τοπική μετακίνηση

Μετά την άφιξή σας και αναλόγως με την απόσταση μεταξύ της νέας σας κατοικίας και της εργασίας σας, αναζητήστε το πιο οικονομικό και αποδοτικό διαθέσιμο μέσο μεταφοράς. Ενημερωθείτε σχετικά με το κόστος των εισιτηρίων και τη δυνατότητα έκδοσης μηνιαίας κάρτας μετακινήσεων.

Πολιτιστικές δραστηριότητες και ελεύθερος χρόνος

Το συμβούλιο της επιχείρησης, η υπηρεσία τοπικής αυτοδιοίκησης, οι νέοι σας γείτονες και συνάδελφοί καθώς και οι ιστοσελίδες των εθνικών φορέων, θα σας βοηθήσουν να βρείτε τις πλέον ενδιαφέρουσες τοποθεσίες και κέντρα δραστηριοτήτων κοντά στον νέο σας τόπο κατοικίας.

Σκεφτείτε επίσης ... την επιστροφή στη χώρα προέλευσής σας

Διατηρήστε επαφή με ένα δίκτυο ατόμων από τη χώρα σας και/ή το περιβάλλον εργασίας σας. Αναζητήστε τη συμβουλή για παράδειγμα ενός σύμβουλου EURES, όσον αφορά τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης της εμπειρίας σας στο εξωτερικό προκειμένου να ξεκινήσετε την αναζήτηση μιας θέσης εργασίας πριν από την επιστροφή σας. Το EURES μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε επαγγελματική διέξοδο στη χώρα προέλευσής σας.

Μην ξεχάσετε να ζητήσετε τα ευρωπαϊκά έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων εγκαίρως πριν από την αναχώρησή σας από τη χώρα διαμονής σας (E205 για τη συνταξιοδότηση, E301 / E303 για επιδόματα ανεργίας, ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας κ.λπ.).

Υπενθυμίζεται ότι: τα βήματα για την ανεύρεση εργασίας στη χώρα προέλευσής σας ενόσω διαμένετε και εργάζεστε σε μια ξένη χώρα είναι σε γενικές γραμμές παρόμοια με εκείνα που έπρεπε να ακολουθήσετε για την μετακίνησή σας στο εξωτερικό!

Για περισσότερες πληροφορίες και ευκαιρίες που θα διευκολύνουν τη μετάβασή σας από την φοιτητική στην επαγγελματική ζωή στο εξωτερικό, παρακαλούμε συμβουλευτείτε άλλους δικτυακούς τόπους επιλέγοντας "Πληροφορίες και θέσεις εργασίας για αποφοίτους" στην επικεφαλίδα "Σχετικοί σύνδεσμοι".

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό: περισσότεροι από 800 σύμβουλοι EURES είναι πρόθυμοι να σας συμβουλεύσουν και να σας βοηθήσουν σε οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Κάντε το πρώτο βήμα και επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο EURES στη χώρα διαμονής σας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβούλων EURES επιλέγοντας την επικεφαλίδα "Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο EURES".

Σταδιοδρομία στον τομέα της έρευνας

713002Οι ερευνητές μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες φοίτησης και εργασίας σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και από την Πύλη κινητικότητας των ευρωπαίων ερευνητών. Παράλληλα ένας νέος δικτυακός τόπος είναι πλέον διαθέσιμος, το EURAXESS - Researchers in motion (Ερευνητές εν κινήσει) προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα εργαλείο ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης για τους ερευνητές που επιθυμούν να προάγουν την επαγγελματική και προσωπική τους ανέλιξη μετακινούμενοι σε μια άλλη χώρα. Σκοπός αυτής της δωρεάν, εξατομικευμένης υπηρεσίας είναι η παροχή αναλυτικών, ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με διαθέσιμες θέσεις εργασίας και δυνατότητες χρηματοδότησης για κάθε τομέα σπουδών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα λειτουργεί ως ένα πρώτο σημείο αναφοράς όσον αφορά τα δικαιώματά σας, καθώς και τα δικαιώματα των ιδρυμάτων έρευνας και χρηματοδότησης, ενώ επίσης διαθέτει διάφορους συνδέσμους για την εξυπηρέτησή σας πριν και μετά από την μετακίνησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τα "Σχετικά θέματα".

Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται ένα μεγάλο φάσμα προγραμμάτων, τα οποία παρέχουν δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, τόσο σε φοιτητές όσο και σε διδάσκοντες. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ενότητα "Μάθηση" της παρούσας πύλης. Συμβουλευτείτε επίσης την ενότητα "Σχετικοί σύνδεσμοι" της παρούσας σελίδας, καθώς και τις σελίδες "Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση".

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επισημαίνεται ότι η ενότητα "Διαβίωση και εργασία" της πύλης EURES παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες για καθένα από τα κράτη μέλη του δικτύου EURES στα ενημερωτικά δελτία της ενότητας "Υποδείξεις & συμβουλές".

Μπορείτε επίσης να βρείτε απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών για τη διαμονή, τη φοίτηση και την εργασία σε ένα άλλο κράτος μέλος στην πύλη EUROPA

Διαβίωση και εργασία

Για να μπορέσουν να λάβουν τις σωστές αποφάσεις σχετικά με την κινητικότητα, τα άτομα που αναζητούν θέση εργασίας και οι εργοδότες χρειάζονται πληροφορίες σχετικά μ'Α ένα ευρύ φάσμα πρακτικών, νομικών και διοικητικών θεμάτων. Κενές θέσεις εργασίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, βιογραφικά σημειώματα ενδιαφερόμενων υποψηφίων, ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με τη ζωή και την εργασία στο εξωτερικό και πολλές άλλες πληροφορίες σας παρέχονται μέσω του δικτύου EURES, την Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα.