Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
RSS
newsletter

Επενδυτικά Προγράμματα

Δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση όχι μόνο όλων των φορολογικών σας υποχρεώσεων αλλά και των επενδυτικών σας αναγκών.

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για Ανέργους: Επιχειρηματικότητα με Έμφαση στην Καινοτομία
Share

Του Κοκολάκη Κ Γρηγόρη   Λογιστή Α τάξεως -  Οικονομολόγου με Μaster στην Διοίκηση Επιχειρήσεων .

Περίληψη  Δημοσίευσης 


assets_large_t_420_2543081_type11495

Ο Ο.Α.Ε.Δ ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο "Επιχειρηματικότητα Νέων με Έμφαση στην Καινοτομία".

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει σε 20.000.000,00 ευρώ.

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών θα ανέλθει συνολικά στα 2.000 άτομα.

 

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για Ανέργους: Επιχειρηματικότητα με Έμφαση στην Καινοτομία

Προτεραιότητα θα δοθεί:

  • στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000,00 και θα καταβληθεί σε 3 δόσεις.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ενταγμένοι ΝΕΕ θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) όπως αυτό ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης Στοχευμένων Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ www.oaed.gr από 30/12/2013.

H tax-profit.gr αναλαμβάνει με απόλυτη επαγγελματική επάρκεια την πλήρη υποστήριξη της πρότασης σας από την σύνταξη του Business Plan, την σύνταξη του φακέλου και την υποβολή του στον αρμόδιο φορέα, έως την λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησης σας .