Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019
RSS
newsletter

Επενδυτικά Προγράμματα

Δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση όχι μόνο όλων των φορολογικών σας υποχρεώσεων αλλά και των επενδυτικών σας αναγκών.

Μετενέργεια .Τι αλλάζει στην αγορά εργασίας

Τι σημαίνει  η λήξη της Μετενέργειας για την αγορά εργασίας

 Από τον διευθυντή της επιστημονικής ομάδας της  www.tax-profit.gr
Κοκολάκη Κ Γρηγόρη Οικονομολόγο Λογιστή Α Τάξεως με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

 
economic20downturnΈληξε    σύμφωνα με το εδάφιο του δεύτερου μνημονίου «Ρυθμίσεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με το Ν.4046-14/02/2012 και Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, Αρ. 6 /28/02/2012», η ισχύς της μετενέργειας των κλαδικών συμβάσεων, που είχαν λήξει ή καταγγελθεί μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου οπότε και ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Η κατάργηση της μετενέργειας συμπαρασύρει 152 συμβάσεις που έχουν λήξει και καλύπτουν περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενους ενώ παραμένουν ακόμη σε ισχύ 23 κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις

Σύμφωνα με το νέο νόμο, μετά την κατάργηση της μετενέργειας ο μισθός κάθε εργαζομένου, ανεξάρτητα με την προϋπηρεσία του, μπορεί με την υπογραφή ατομικής σύμβασης να επαναπροσδιοριστεί με σημείο εκκίνησης τον εκάστοτε κατώτατο μισθό που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όχι η πιο πρόσφατη κλαδική σύμβαση ή η ευνοϊκότερη επιχειρησιακή που έχει υπογραφεί στον κλάδο.     
Με τη λήξη της μετενέργειας οι κανονιστικοί όροι των κλαδικών συμβάσεων παύουν να ισχύουν και διατηρείται μόνο ο βασικός κλαδικός μισθός, ενώ καταργούνται περίπου 70 επιδόματα. Διασώζονται, εφόσον υπάρχουν, τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, εκπαίδευσης και βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.    
Εκτός από τα ειδικά επιδόματα καταργούνται και άλλες παροχές, όπως οι παροχές σε  είδος, ειδικές άδειες και πρόσθετες αργίες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν στους όρους των κλαδικών συμβάσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

   

 • spread1)   Για όσους εργαζόμενους αμείβοντας με την Εθνική Γενική ΣΣΕ:

  α) Μείωση κατώτατων μισθών κατά 22% για εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών β) Μείωση κατώτατων μισθών κατά 32% για εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών

  2) Για όσους αμείβονταν με άλλες ΣΣΕ (κλαδικές, ομοιοεπαγγελαμτικές, επιχειρησιακές):


  Η μετενέργεια (δηλαδή η παράταση ισχύος μίας ΣΣΕ μέχρι να καταρτισθεί νέα περιορίζεται από 6μηνο σε 3μηνο. Με τη λήξη της ισχύουν μονομερώς ως νόμιμες αποδοχές μόνο ο βασικός μισθός και τα επιδόματα πολυετίας, σπουδών, τέκνων και ανθυγιεινής εργασίας. Και μάλιστα τα δύο πρώτα παγώνουν στο ίδιο ύψος όπως είχαν διαμορφωθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2012. Κατάργηση της ενσωμάτωσης των κανονιστικών όρων της κλαδικής ή επιχειρησιακών ΣΣΕ στις ατομικές συμβάσεις μετά τη λήξη της μετενέργειας.

  Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με την όποια ερμηνεία δίνει ο κάθε εργοδότης άμεση συρρίκνωση αποδοχών αφού θα καταργηθούν όλα τα προηγουμένως καταβαλλόμενα επιδόματα, από τα τέσσερα δε που διατηρούνται θα εξαρτώνται από την ερμηνεία του κάθε εργοδότη ποια θα συνεχίσουν να χορηγούνται. Εννοείται επίσης ότι θα επιβραβεύεται η άρνηση των εργοδοτικών οργανώσεων να καταρτίσουν νέες ΣΣΕ αφού στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των νέων διατάξεων.

  Μάλιστα ρητά προβλέπει η ίδια Πράξη ότι νέες ΣΣΕ μπορούν να έχουν διάρκεια κατ΄ανώτατο όριο 3 χρόνια, με δυνατότητα καταγγελίας τους πρακτικά οποτεδήποτε από τους εργοδότες, αλλά και ότι Διαιτησία στον ΟΜΕΔ για ΣΣΕ μόνο με τη σύμφωνη γνώμη εργοδοτών και εργαζομένων μπορεί να γίνει (στην πράξη … απολύεται ο θεσμός της Μεσολάβησης και Διαιτησίας στη χώρα μας που λειτούργησε εποικοδομητικά για τις ΣΣΕ από το 1990 μέχρι σήμερα)

  3) Για όλους τους εργαζόμενους και ανέργους ανοίγει μία νέα περίοδος με :


  geloiog61. Προσλήψεις νέων με «ανοικτούς όρους», με μόνο «πάτωμα» την αναθεωρημένη ΕΓΣΣΕ, όσο δεν υπάρχει νέα ρύθμιση ή από εργοδότες που δεν θα δεσμεύονται από τις κλαδικές/ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ βάσει επέκτασης (οι επεκτάσεις έχουν ήδη ανασταλεί, με προηγούμενες διατάξεις)

  2. Μονομερείς και αυθαίρετες κατά περίπτωση και κατά βούληση συρρίκνωση των νόμιμων αποδοχών των ήδη απασχολούμενων

  3. Καθιέρωση ως κανόνα πλέον της ατομικής «διαπραγμάτευσης» για τους όρους αμοιβής και εργασίας

  4. Θα πλήττονται δε ασύμμετρα, δυσανάλογα και με συνέπειες διαρκείας ήδη συμφωνημένα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα».
 •