Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019
RSS
newsletter

Επενδυτικά Προγράμματα

Δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση όχι μόνο όλων των φορολογικών σας υποχρεώσεων αλλά και των επενδυτικών σας αναγκών.

O νέος Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος 3908/11

Περίληψη
               Απο τον Κοκολάκη Κ Γρηγόρη Οικονομολόγο - Λογιστή  Α Τάξεως με Μεταπτυχιακό     Δίπλωμα στην   Διοίκηση Επιχειρήσεων  

Νόμος 3908/2011
 
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.
Σε μια πρόταση 
Από το τέλος Μαρτίου  τίθεται σε εφαρμογή ο νέος επενδυτικός νόµος,.
Tα ποσά που αµένεται να διατεθούν στους επενδυτές  φέτος είναι  1 1,2 δισ. ευρώ ως ενισχύσεις και 3,2 δισ. ευρώ ως φοροαπαλλαγές.
Υπενθημήζουμε ότι ο  νέος νόµος θεωρεί ως επιλέξιμους όλους τους τοµείς της οικονοµίας  ,ενώ αλλάζει  ριζικά τους όρους που ίσχυαν µέχρι σήµερα για τη χρηµατοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων εισάγοντας νέες αξίες, νέες διαδικασίες και νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία.Εκτός αυτού , έχει προκαθορισµένο συγκεκριµένο ετήσιο προϋπολογισµό και προκαθορισµένο ύψος ενισχύσεων, ενώ καλύπτει όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Ο νόμος αυτός απαιτεί μια νέα διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων µε τη θεσµοθέτηση Εθνικού Πιστοποιηµένου Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών, τα οποία θα κατατίθενται σε σταθερές προθεσµίες υποβολής αιτήσεων.


Ποιά είναι η διαδικασία για την ένταξη σας στον νέο Επενδυτικό νόμο

Περισσότερα...