Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
RSS
newsletter

Νομικές Υπηρεσίες
fotolia_3104144Στην “TaxProfit“ έχουμε την γνώση την εμπειρία και την ικανότητα να συνδυάζουμε με μοναδικό τρόπο τις επιχειρηματικές σας προοπτικές με το νομικό εκείνο πλαίσιο δημιουργώντας κάθε φορά για εσάς το κατάλληλο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.

Για το σκοπό αυτό στην “Tax Profit“ δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επιγραμματικά περιλαμβάνουν:

  • - Παροχή νομικών συμβουλών και πλήρης νομική κάλυψη σε θέματα αστικού ,εμπορικού, εταιρικού, φορολογικού και εργατικού δικαίου.
  • - Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων.
  • - Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών  συνελεύσεων.
  • - Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή αυτών στη Νομαρχία.