Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
RSS
newsletter

Στρατηγικός - Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Σύμφωνα με τον Michael Porter, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Harvard, "Στρατηγική είναι η δημιουργία μιας μοναδικής και πολύτιμης θέσης στην αγορά μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων"

Στην "TaxProfit" έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και την ικανότητα να συνδυάζουμε με μοναδικό τρόπο τις στρατηγικές επιλογές με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησής σας, δημιουργώντας κάθε φορά για εσάς το κατάλληλο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επιγραμματικά περιλαμβάνουν:

Στρατηγικός σχεδιασμός
 • handsΚαθορισμός του οράματος και της αποστολής της επιχείρησης.
 • Ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.
 • Ανάλυση του ανταγωνισμού.
 • Ανάλυση SWOT.
 • Ανάλυση του κύκλου ζωής προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Καθορισμός Στρατηγικής και στόχων της επιχείρησης.
 • Αναπτυξιακός σχεδιασμός.
 • Διαμόρφωση αξόνων δράσης.
 • Διαμόρφωση συγκεκριμένων σχεδίων δράσης.
Επιχειρηματικός σχεδιασμός (Business Plans)
 • BplanΑνάλυση της δραστηριότητας της εταιρίας και της αγοράς στην οποία λειτουργεί
 • Υποδομές
 • Ανάλυση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ανάλυση του ανταγωνισμού και ανάλυση SWOT
 • Καθορισμός επιχειρησιακών στόχων
 • Ανάλυση CSF (Critical Success Factors) Κρίσιμοι Παράγοντες επιτυχίας
 • Διοίκηση, Οργανωτική Δομή και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
 • Διαδικασίες παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών (λειτουργικός σχεδιασμός)
 • Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός και επενδύσεις
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (προϋπολογισμοί επενδύσεων - προβλεπτικοί ισολογισμοί - cash flow analysis)