Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
RSS
newsletter

Έκτακτος οικονομικός έλεγχος
Στην "TaxProfit" δεν ξεχνάμε ότι το βάρος της απόδειξης για την ύπαρξη ή όχι φοροδιαφυγής, βαρύνει εξ' ολοκλήρου τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές

Οι υπηρεσίες που ασκούν κατά κύριο λόγο φορολογικό έλεγχο είναι:
  1. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
  2. Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.)
  3. Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.)
  4. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.)
Στην "TaxProfit" έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και την δυνατότητα να αναλαμβάνουνε με απόλυτη επιτυχία όλες τις διαδικασίες που απατούνται προκειμένου η εταιρία σας να ξεπεράσει ανώδυνα τους οποιουσδήποτε τακτικούς, έκτακτους ή προσωρινούς φορολογικούς ελέγχους.

Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες!