Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
RSS
newsletter

Πελάτες
INPE0987
Στρατηγική  μας είναι η καλύτερη κάθε φορά αντιμετώπιση των καταστάσεων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας  με τρόπο τέτοιο που η απειλή να μετατρέπεται σε ευκαιρία. Για μας ο κάθε πελάτης είναι μοναδικός και η ικανοποίηση της ανάγκης του είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας.Μεταξύ των πελατών της Taxprofit  περιλαμβάνονται πάσης φύσεως επιχειρήσεις που αναφέρονται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας όπως:

• Εμπορίας τροφίμων και ποτών
• Εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών
• Εμπορίας αγροτικών προϊόντων
• Εμπορίας  ένδυσης και υπόδησης
• Ιατρικές εταιρίες και Ιατρεία  
• Ελεύθεροι Επαγγελματίες
• Χημικές βιομηχανίες
• Μεταλλουργικές
• Κλωστοϋφαντουργικές
• Γεωργικές βιομηχανίες
• Βιομηχανίες χάρτου και ξύλου
• Εμπορίας αυτοκινήτων
• Δημοτικές επιχειρήσεις
• Πληροφορικής
• Πολυκαταστήματα
• Εκδοτικές επιχειρήσεις
• Τεχνικές εταιρείες
• Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
• Τουριστικές επιχειρήσεις
• Μεταφορικές εταιρείες
• Εκπαιδευτικά ιδρύματα
• Ενώσεις - συνεταιρισμοί
• Ιδιώτες

Είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τους πελάτες μας, είτε αυτοί είναι Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, επιχειρήσεις, εταιρίες, είτε συνάδελφοι - συνεργάτες, για την εμπιστοσύνη με την οποία περιέβαλαν τόσα χρόνια την εταιρεία μας και τα μέλη της και αισθανόμαστε υπερήφανοι για την επιλογή τους αυτή.