Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
RSS
newsletter

Η Στρατηγική της “TaxProfit“

                                                                                                                                                                                                                        BusinessBanking                                    Η στρατηγική της “TaxProfit“ δεν είναι να αποκρύβει κέρδη από τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς με ότι κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Η Στρατηγική της  “TaxProfit“ είναι να δημιουργεί αξίες, να παράγει κέρδη γνωρίζοντας ότι η εταιρία σας δεν έχει σαν στόχο την μείωση της φορολογητέας ύλης της αλλά την μεγιστοποίηση των κερδών της.