Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
RSS
newsletter

Τιμολογιακή Πολιτική

• Η απόφαση για την επιλογή της εταιρίας που θα αναλάβει το στρατηγικό κομμάτι των Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών πρέπει να βασίζεται σε δύο άξονες: στο κόστος και στην ποιότητα των υπηρεσιών.

BusinessZone• Συνήθως είναι δύσκολο να λάβετε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με χαμηλό κόστος. Οι εταιρίες Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα και με δεδομένη την κρίση που περνούν τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να εξετάσετε με μεγάλη προσοχή τις προσφορές που σας γίνονται.

• Το κυνήγι της χαμηλής τιμής μπορεί να λειτουργήσει αποπροσανατολιστικά, αυτό γι 'κρίνεται σκόπιμο να στοχεύετε πρωτίστως σε ποιοτικές υπηρεσίες και ακολούθως σε χαμηλές τιμές.

• Η εταιρία μας <> Εξαιτίας της τεχνογνωσίας της και της τυποποίησης των εργασιών της ακολουθεί μια τιμολογιακή πολιτική με τιμές υποδεέστερες του ανταγωνισμού και σε συνδυασμό με τις άριστες υπηρεσίες που μπορεί και προσφέρει έχει την καλύτερη σχέση τιμής και παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών.

Η εταιρία μας, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην επιστημονική της επάρκεια, δεσμεύεται γραπτώς με ιδιωτικά συμφωνητικά ότι αναλαμβάνει να καλύψει όλα τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που θα προκύψουν από σφάλματα ή παραλήψεις που οφείλονται στην εταιρία μας.