Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
RSS
newsletter

Elenxis σημαίνει οn line φορολογικός έλεγχος

 

 Με ένα  νέο «αξιόπιστο» εργαλείο το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών» («Elenxis») μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι φορολογικοί  έλεγχοι εξοπλίζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.Με τον τρόπο αυτό το κράτος εισάγει ενιαία τεχνολογική υποδομή για τη διενέργεια ελέγχων, διαθέσιμη σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες της χώρας (και ειδικότερα τις εφορίες, τα τελωνεία, την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων – ΥΠΕΕ, καθώς και την Οικονομική Επιθεώρηση).Ο τεχνολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει  5.100 υπολογιστές και συγκεκριμένα με 3.300 προσωπικούς Η/Υ  και 1.800 φορητούς Η/Υ (laptops), διανεμημένες σε  337 ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Περισσότερα...
 


Σελίδα 4 από 10