Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
RSS
newsletter

Νέα γενιά διασταυρώσεων από την εφορία

Μια νέα γενιά διασταυρώσεων υποβοηθούμενες από παλαιότερου τύπου διασταυρώσεις εφαρμόζεται με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής .Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν οι πλαστές ή ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις , η απόδοση παρακρατούμενων φόρων όπως ΦΠΑ και ΦΜΥ, οι αγοροπωλησίες περιουσιακών στοιχείων, οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές και οι επιχειρηματικές αμοιβές.

Περισσότερα...
 


Σελίδα 9 από 10