Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
RSS
newsletter

Τι είναι και πότε και πως δίνετε η βασική σύνταξη

Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύνταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης, για το έτος 2010, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360,00) ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου περί συντάξεων.

Τι είναι και πότε και πως δίνετε η βασική σύνταξη
 


Σελίδα 10 από 10