Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019
RSS
newsletter

Νέα γενιά διασταυρώσεων από την εφορία
Share

Μια νέα γενιά διασταυρώσεων υποβοηθούμενες από παλαιότερου τύπου διασταυρώσεις εφαρμόζεται με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής .Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν οι πλαστές ή ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις , η απόδοση παρακρατούμενων φόρων όπως ΦΠΑ και ΦΜΥ, οι αγοροπωλησίες περιουσιακών στοιχείων, οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές και οι επιχειρηματικές αμοιβές.

Συγκεκριμένα μέσω Elenxis Επιτυγχάνεται

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ  ΠΛΑΣΤΩΝ – ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

. Οι διασταυρώσεις στοχεύουν συγκεκριμένα στον εντοπισμό:
- Επιχειρήσεων που απέδωσαν στο Δημόσιο ΦΠΑ χαμηλότερο του 5% των ακαθάριστων εσόδων τους, καθώς και επιχειρήσεων με υψηλά πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ

- Επιχειρήσεων που έκαναν έναρξη εργασιών και δεν παρουσιάζουν καμία συναλλαγή, αλλά υποβάλλουν μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Πρόκειται για επιχειρήσεις ύποπτες για φοροδιαφυγή και έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

 Επιτηδευματιών που χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους αθεώρητα τιμολόγια. Έχουν ήδη εντοπισθεί επιτηδευματίες που υπέβαλαν συγκεντρωτικές καταστάσεις στις οποίες έχουν δηλώσει συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές, αλλά δεν έχουν θεωρήσει τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν.

ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

Το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε διασταυρώσεις των στοιχείων των εγκατεστημένων στη χώρα μας φορολογικών αντιπροσώπων αλλά και των αλλοδαπών Κοινοτικών τους εντολέων

Θα ελεγχθούν οι έμποροι εκείνοι που δραστηριοποιούνται σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές και σε πολλές περιπτώσεις εισπράττουν παράνομα ΦΠΑ τον οποίο και δεν αποδίδουν ποτέ στο Δημόσιο. Πρόκειται για γνωστή απάτη με πρωταγωνιστή έμπορο που αγοράζει από το εξωτερικό χωρίς ΦΠΑ και μεταπωλεί στην εθνική αγορά εισπράττοντας ΦΠΑ, τον οποίο ωστόσο δεν αποδίδει ποτέ, διότι ή δεν υποβάλλει δηλώσεις ή υποβάλλει μηδενικές ή ανακριβείς και μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα του στην ελληνική αγορά ακόμη και σε πολύ χαμηλές τιμές. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΑΜΟΙΒΕΣ
Ειδικότερα, κατά την αντιπαραβολή από τη ΓΓΠΣ των δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων διαπιστώνεται ότι πολλοί από όσους έλαβαν επιχειρηματική αμοιβή, είτε δεν τη δήλωσαν καθόλου στην προσωπική τους φορολογική δήλωση είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση είτε δήλωσαν μικρότερο ποσό από το πραγματικό. Οπως είναι γνωστό, τα ποσά που δηλώνονται ως επιχειρηματική αμοιβή από νομικά πρόσωπα, με το έντυπο Ε5, πρέπει να δηλώνονται ως εισόδημα και από τα φυσικά πρόσωπα στα οποία αφορούν, με το έντυπο Ε1

Επιπροσθέτως, τα συστήματα της ΓΓΠΣ έχουν τη δυνατότητα άμεσης αναζήτησης και εντοπισμού για στοιχεία όπως:

- Αν ένας επιτηδευματίας έχει υποβάλει συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών προμηθευτών για μία ή περισσότερες χρήσεις.

- Αν ένας επιτηδευματίας δηλώνεται σε συγκεκριμένη κατάσταση ενός άλλου επιτηδευματία.- Τι έχει δηλώσει η επιχείρηση για κάθε πελάτη και προμηθευτή της.

- Στοιχεία των συγκεντρωτικών καταστάσεων που υπέβαλε ο επιτηδευματίας.

- Εντοπισμό μη υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων όλων των επιχειρήσεων που έχουν συναλλαγές.

- Εντοπισμό απόκρυψης εσόδων αγορών - δαπανών. 

ΠΛΑΣΤΕΣ –ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οι φορολογικές Αρχές θα εξακριβώσουν ποιοι φορολογούμενοι επικαλέστηκαν πλαστές και βεβαίως μειωμένες βεβαιώσεις αποδοχών, για να λάβουν παράνομα επιστροφή φόρου. Από έλεγχο θα περάσουν και οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που παρουσιάζουν υψηλή επιστροφή φόρου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα παραστατικά στοιχεία που δεν υποβλήθηκαν, ανταποκρίνονται στα δηλωθέντα στοιχεία της ηλεκτρονικής δήλωσης.

Σε όσες περιπτώσεις επιστρέφεται φόρος, θα διενεργείται έλεγχος, όπου αυτό είναι δυνατό και ειδικότερα όταν η επιστροφή φόρου προκύπτει από εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης και αναφέρεται σε πιστωτική κατάσταση. Επισημαίνεται ότι πολύ συχνά η μη νόμιμη επιστροφή φόρου εισοδήματος σχεδιάζεται έτσι, ώστε να μην υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ που απαιτείται ως όριο για να περιληφθεί σε πιστωτική κατάσταση επεξεργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν απαιτείται έλεγχος της δήλωσης και έγκριση της συγκεκριμένης επιστροφής.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

Σημειώνεται ότι σήμερα διενεργείται από τη ΓΓΠΣ μία σειρά διασταυρώσεων, που συγκρίνουν δεδομένα από διάφορα υποσυστήματα του TAXIS, καθώς επίσης και δεδομένα από άλλους φορείς (π.χ. τράπεζες) που εμπλέκονται στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Στόχος αυτών των διασταυρώσεων είναι ο άμεσος εντοπισμός φορολογουμένων και επιχειρήσεων, που ενδεχομένως έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις, αποκαλύπτοντας έτσι εστίες φοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, οι διασταυρώσεις που διενεργούνται ήδη σήμερα από τη ΓΓΠΑ αφορούν στα δηλούμενα ενοίκια μεταξύ φυσικών & νομικών προσώπων (υποσύστημα φορολογίας εισοδήματος) το «πόθεν έσχες» φυσικών προσώπων (υποσύστημα φορολογίας εισοδήματος), την υποβολή ή μη περιοδικών & εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ (υποσύστημα ΦΠΑ) και τα σκάφη αναψυχής

Καθοριστική αναμένεται να είναι  η συμβολή του ELENXIS, του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των ελεγκτικών υπηρεσιών

Μέσω του νέου συστήματος, οι ελεγκτές έχουν για πρώτη φορά τις αναγκαίες υποδομές, έχοντας μάλιστα εξοπλισθεί με 5.000 laptops, για άμεση πρόσβαση στα φορολογικά δεδομένα κατά τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. Ειδικότερα ο ελεγκτής θα μπορεί ανά πάσα στιγμή μέσω του laptop να έχει οn line πρόσβαση στα στοιχεία της ΓΓΠΣ ελέγχοντας όλα τα στοιχεία των καταστάσεων χωρίς επίσκεψη στη ΔΟΥ, να εκτελεί άμεσα διασταυρώσεις όλων των συναλλασσόμενων με την ελεγχόμενη επιχείρηση, να στοχεύει τον έλεγχο σε σημεία που παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον και να εντοπίζει άμεσα τις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν, προστατεύοντας τον υγιή ανταγωνισμό.