Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
RSS
newsletter

Elenxis σημαίνει οn line φορολογικός έλεγχος
Share

 

 Με ένα  νέο «αξιόπιστο» εργαλείο το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών» («Elenxis») μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι φορολογικοί  έλεγχοι εξοπλίζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.Με τον τρόπο αυτό το κράτος εισάγει ενιαία τεχνολογική υποδομή για τη διενέργεια ελέγχων, διαθέσιμη σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες της χώρας (και ειδικότερα τις εφορίες, τα τελωνεία, την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων – ΥΠΕΕ, καθώς και την Οικονομική Επιθεώρηση).Ο τεχνολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει  5.100 υπολογιστές και συγκεκριμένα με 3.300 προσωπικούς Η/Υ  και 1.800 φορητούς Η/Υ (laptops), διανεμημένες σε  337 ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 Στόχος του συστήματος είναι να εντοπίζονται ευκολότερα όσοι χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους πλαστά και εικονικά τιμολόγια ή εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής. Παράλληλα, για κάθε ελεγχόμενο θα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος, ενώ οι ελεγκτές μπορούν να ελέγχουν επιτόπια πλέον τις επιχειρήσεις με ένα laptop ανά χείρας, μέσω του οποίου θα συνδέονται ασύρματα με την κεντρική μονάδα του Taxis, αντλώντας πληροφορίες για το προφίλ της ελεγχόμενης εταιρείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως μεγάλες επιστροφές ΦΠA, παρουσίαση φορολογικών παραβάσεων, λήψη πλαστών και εικονικών τιμολογίων, επιδοτήσεις, οικονομικά αποτελέσματα (ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, κέρδη κ.λπ.), απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, αυξήσεις κεφαλαίου κ.λπ. Κατόπιν, τα φορολογικά δεδομένα που θα καταχωρεί στον φορητό υπολογιστή ο ελεγκτής θα στέλνονται στο Taxis για περαιτέρω επεξεργασία και διασταυρώσεις.
Oταν θα διαπιστώνεται φορολογική παράβαση, άμεσα θα εκτυπώνεται σημείωμα με το πρόστιμο της Eφορίας.
Το νέο σύστημα θα επισπεύσει τις ελεγκτικές διαδικασίες και την επιβολή των προστίμων στους φοροπαραβάτες, αφού «ο φορολογικός έλεγχος θα ολοκληρώνεται μέσα σε 24 ώρες».
Kατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ο ελεγκτής θα μπορεί να διενεργεί πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, οι οποίες απαιτούνται να γίνουν, προκειμένου να διαμορφωθεί ακριβής εικόνα της οικονομικής διαχείρισης της ελεγχόμενης επιχείρησης και να εντοπιστούν ενδεχόμενες φορολογικές παραβάσεις και ειδικότερα για τυχόν περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιχείρηση:
– Bρίσκεται στο ηλεκτρονικό αρχείο επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις φοροδιαφυγής ή είναι εκδότες ή χρήστες πλαστών και εικονικών τιμολογίων ή αφερέγγυοι.

– Eχει διαπράξει στο παρελθόν φορολογικές παραβάσεις.

– Eχει κατασχεμένα βιβλία και στοιχεία.

– Δεν έχει υποβάλλει συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών.

– Αναφέρεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις λάθος ή καθόλου AΦM.

– Bρίσκεται στη λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δηλώσει απώλεια βιβλίων ή στοιχείων.

Κατά τη σχεδίαση των ελέγχων, όπως ευελπιστεί το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, θα είναι δυνατή η επεξεργασία των κατάλληλων πληροφοριών με σκοπό την ανάλυση του κινδύνου – όπως αυτός προσδιορίζεται από την ανάγκες της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας- και απώτερο στόχο την ανάδειξη των υποθέσεων με τον υψηλότερο βαθμό «επικινδυνότητας» για φοροδιαφυγή.

Το αρμόδιο υπουργείο  ελπίζει ότι  το Elenxis θα αναβαθμίσει ριζικά την επιχειρησιακή ικανότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

Ακόμη, προσδοκάται ότι θα ενταθεί η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, καθώς και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Επίσης, χάρη στη συμβολή του συστήματος «Elenxis» θεωρείται δυνατή η δημιουργία μιας «ενημερωμένης» και «αξιόπιστης μαύρης λίστας», ώστε στην πολιτική κατά της φοροδιαφυγής να γίνεται η καταγραφή των «ύποπτων» κλάδων και προσώπων.

Με τα νέα εργαλεία που σκοπεύει να ενεργοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της μάχης που δίνει για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, περιλαμβάνονται και ευμεγέθεις κατάλογοι με κατηγορίες φορολογουμένων που θα πρέπει να «προσεχθούν» ιδιαιτέρως. Ειδικότερα, στα προαναφερθέντα αυτά εργαλεία εντάσσεται και η κατάρτιση καταλόγων κατηγοριοποίησης δύο ομάδων φορολογουμένων:

– Πρώτον, των «ύποπτων» κλάδων για φοροδιαφυγή και

– Δεύτερον, των «σεσημασμένων» φοροφυγάδων.

Βέβαια, μαζί με αυτές τις λίστες θα καταρτιστούν και ειδικοί δείκτες, με βάση τους οποίους θα γίνει και κατηγοριοποίηση των φορολογουμένων ανάλογα με την πιθανότητα φοροδιαφυγής. Eτσι, με βάση αυτά τα δεδομένα, θα σχεδιάζονται και θα διενεργούνται διαφορετικής συχνότητας και στοχοθέτησης φορολογικοί έλεγχοι.

Πολύτιμο «κλειδί» στη σύνταξη αυτών των καταστάσεων αναμένεται να αποτελέσει το σύστημα «ELENXIS», μέσω του οποίου θα καλύπτεται πλήρως ο ελεγκτικός κύκλος, δηλαδή:

• Η σχεδίαση στοχευμένων ελέγχων

• Η αποτελεσματική διαχείριση των ελέγχων και

• Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών.

Ακριβώς η τρίτη αυτή φάση θα δίνει τη δυνατότητα μαζί με τα στοιχεία που διαθέτουν η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ), αλλά και γενικότερα οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, να σκιαγραφηθεί με πλήθος επιμέρους παραμέτρων (κλάδοι, περιφέρειες, εποχικότητα, στατιστικά στοιχεία, κ.λπ.) όλο το φάσμα των φορολογικών παραβάσεων που διαπιστώνονται και να προσδιορισθεί επακριβέστερα η φοροδιαφυγή.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως διευρύνεται στις πρακτικές των ελέγχων η θεωρία των «συνήθων υπόπτων», καθώς στο ηλεκτρονικό αρχείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου είναι καταχωρισμένοι οι φορολογούμενοι που εντοπίσθηκαν να έχουν υποπέσει σε παραβάσεις (όπως π.χ. όσοι δεν έχουν υποβάλει συγκεντρωτικές καταστάσεις ήδη από το 2003, κ.λπ.), θα προστεθούν πολύ περισσότερα στοιχεία. Η κατηγοριοποίηση των «υπόπτων» θα είναι εφικτή, δεδομένου ότι το «ELENXIS» αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την επιχειρησιακή ικανότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.
Διβάστε περισότερα 
 

Nέα Ενημέρωση για το σφράγισμα και το κλήσιμο των επιχειρήσεων
Σε αγώνα δρόμου με την ανέχεια έχουν επιδοθεί οι Ελεγκτικοί Μηχανισμοί.Το έπαθλο είναι ποιός από όλους αυτούς θα βάλει πρώτος λουκέτο στις επιχειρήσεις Έτσι με συνοπτικές διαδικασίες θα καταλογίζει πλέον πρόστιμα και θα κλείνει τα καταστήματα το ΣΔΟΕ σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων ενώ σε περίπτωση υποτροπής του νομικού προσώπου, η τυχόν επιβαλλόμενη απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει οριστικό χαρακτήρα.
Μάλιστα στην απόφαση με αριθ. πρωτ.: 11130/2730 περιγράφεται και ο τρόπος που το ΣΔΟΕ θα «σφραγίζει» την επιχείρηση.
Τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την έκδοση του προστίμου, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ καλούν τους νόμιμους εκπροσώπους της επιχείρησης να υποβάλουν τις απόψεις τους. Εάν δεν ανακληθεί το πρόστιμο, πρέπει να επιβληθεί μέσα σε ένα μήνα και η επιχείρηση θα πρέπει να «σφραγιστεί» μέσα σε πέντε ημέρες
Κατεβάστε το  πλήρες κείμενο της αριθ. πρωτ.: 11130/2730
 http://www.tax-profit.gr/αρχεία-downloads/category/14.html 

Για την επιστημονική ομάδα της  
www.tax-profit.gr

Κοκολάκης Κ Γρηγόρης
Οικονομολόγος  - Λογιστής 
Φοροτεχνικός Α Τάξεως
Master in Business Administration