Φορολογικές Υπηρεσίες

Ο φορολογικός σχεδιασμός πρέπει να υπηρετεί τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας, να προβλέπει τις μελλοντικές της ανάγκες, να προλαμβάνει τις κρατικές παλινωδίες και να υπακούει στις τακτικές της επιλογές.
Στην TaxProfit έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και την ικανότητα να εντάσσουμε με μοναδικό τρόπο τις στρατηγικές επιλογές με το φορολογικό πλαίσιο που υπηρετεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησής σας, δημιουργώντας κάθε φορά για εσάς το κατάλληλο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.
Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:

 • Την επιλογή της καλύτερης εταιρικής  μορφής που θα εξυπηρετεί με απόλυτο τρόπο τις εξατομικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας.
 • Τον ετήσιο Φορολογικό σχεδιασμό της επιχείρησής σας που θα υπηρετεί τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας σας.
 • Προσωπικά ραντεβού με τον υπεύθυνο της εταιρίας με σκοπό τον επανασχεδιασμό και την προσαρμογή της φορολογικής αντιμετώπισης των κερδών ή ζημιών της επιχείρησης σας , τον προσδιορισμό του φόρου σε συνδυασμό με τις χρηματοδοτικές ή επενδυτικές ανάγκες της εταιρίας και των μετόχων της.
 • Ηλεκτρονική αναλυτική φορολογική ενημέρωση κάθε μήνα με σκοπό την έγκαιρη και πλήρη φορολογική σας ενημέρωση.
 • Εξειδικευμένες φορολογικές υπηρεσίες απόλυτα εξατομικευμένες στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των μετόχων τους.
 • Φορολογικός προληπτικός έλεγχος τρέχουσας αλλά και προηγούμενων χρήσεων για την άρτια αντιμετώπιση των ελεγκτικών μηχανισμών.

  Ο Γρηγόρης Κοκολάκης και οι έμπειροι σύμβουλοι της Tax-Profit, είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες τους, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους. Εντοπίζουν αδυναμίες και πλεονεκτήματα, προτείνουν λύσεις άμεσες και ουσιαστικές, με στόχο την αύξηση της αξίας της επιχείρησης σας και τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών σας.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ρολέν 14, TK.71305 - Ηράκλειο Κρήτης

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  +30  2810 242595

  FAX

  +30 2810 242535

  EMAIL

   info@tax-profit.gr