Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
RSS
newsletter

Τι σημάνει το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων

Του Ταμπακάκη Μιχάλη Οικονομολόγου Λογιστή μέλος της επιστημονικής ομάδας της www.tax-profit.gr

Σύμφωνα με τον ν.3919/2011 (άρθρο 2) από τις 2 Ιουλίου 2011, καταργούνται όλοι οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί στη πρόσβαση και  άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος. Αν μετά τη παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της αναγγελίας η αρμόδια αρχή δεν απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, επειδή δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα.
Συγκεκριμένα παύει να ισχύει κάθε περιορισμός που:

Περισσότερα...
 


Σελίδα 5 από 5