Νομικές Υπηρεσίες

Στην Tax-Profit έχουμε την γνώση, την εμπειρία και την ικανότητα να συνδυάζουμε με μοναδικό τρόπο τις επιχειρηματικές σας προοπτικές με το νομικό εκείνο πλαίσιο, δημιουργώντας κάθε φορά για εσάς το κατάλληλο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επιγραμματικά περιλαμβάνουν:
 • Παροχή νομικών συμβουλών και πλήρης νομική κάλυψη σε θέματα αστικού, εμπορικού, εταιρικού, φορολογικού και εργατικού δικαίου.
 • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων.
 • Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών  συνελεύσεων.
 • Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή αυτών στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

  Ο Γρηγόρης Κοκολάκης και οι έμπειροι σύμβουλοι της Tax-Profit, είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες τους, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους. Εντοπίζουν αδυναμίες και πλεονεκτήματα, προτείνουν λύσεις άμεσες και ουσιαστικές, με στόχο την αύξηση της αξίας της επιχείρησης σας και τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών σας.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ρολέν 14, TK.71305 - Ηράκλειο Κρήτης

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  +30  2810 242595

  FAX

  +30 2810 242535

  EMAIL

   info@tax-profit.gr