Ευκαιρίες Καριέρας

Αναζητούμε ικανά και αφοσιωμένα στελέχη που είναι πρόθυμα να
διακριθούν σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον με υψηλές απαιτήσεις.

Επικοινωνία

Ρολέν 14, TK.71305 – Ηράκλειο Κρήτης

+30 2810 242595

+30 2810 242535

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην TaxProfit, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο e-mail: info@tax-profit.gr 

  Ο Γρηγόρης Κοκολάκης και οι έμπειροι σύμβουλοι της Tax-Profit, είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες τους, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους. Εντοπίζουν αδυναμίες και πλεονεκτήματα, προτείνουν λύσεις άμεσες και ουσιαστικές, με στόχο την αύξηση της αξίας της επιχείρησης σας και τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών σας.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ρολέν 14, TK.71305 - Ηράκλειο Κρήτης

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  +30  2810 242595

  FAX

  +30 2810 242535

  EMAIL

   info@tax-profit.gr