Λογιστικές Υπηρεσίες

Στην Tax-Profit δεν ξεχνάμε ότι η λογιστική είναι η βάση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας .

Την κάνουμε σωστά, την ασκούμε με επαγγελματισμό και τη συνδυάζουμε πάντα σε συνάρτηση με τις στρατηγικές και τακτικές επιλογές του κάθε πελάτη μας χωριστά.

Για εμάς η Λογιστική δεν είναι ένα αναγκαίο κακό, αλλά ένα πολύτιμο εργαλείο επιχειρηματικών αποφάσεων.

Αναλυτικότερα οι λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε:
 • Μελέτη και σχεδιασμό με βάση τις μοναδικές ανάγκες του λογιστικού σας συστήματος, εκείνου που θα επιτύχει το άριστο λογιστικό αποτέλεσμα και θα υποστηρίζει με συνέπεια το όραμα και την στρατηγική της εταιρία σας.
 • Προσωπικά ραντεβού με τον υπεύθυνο της εταιρίας με σκοπό τον επανασχεδιασμό και την προσαρμογή της λογιστικής παρακολούθησης στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεών σας.
 • Ηλεκτρονική αναλυτική λογιστική ενημέρωση κάθε μήνα με σκοπό την έγκαιρη και πλήρη λογιστική σας ενημέρωση.
 • Πλήρη τηλεφωνική υποστήριξη από εξειδικευμένο στέλεχος του γραφείου μας για την άμεση αντιμετώπιση τυχών δυσκολιών στην καθημερινή λογιστική σας λειτουργία.
 • Άμεση ενημέρωση όλων των αλλαγών στην λογιστική παρακολούθηση με ξεκάθαρες οδηγίες για τον τρόπο που θα εναρμονιστείτε σε αυτές.

  Ο Γρηγόρης Κοκολάκης και οι έμπειροι σύμβουλοι της Tax-Profit, είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες τους, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους. Εντοπίζουν αδυναμίες και πλεονεκτήματα, προτείνουν λύσεις άμεσες και ουσιαστικές, με στόχο την αύξηση της αξίας της επιχείρησης σας και τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών σας.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ρολέν 14, TK.71305 - Ηράκλειο Κρήτης

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  +30  2810 242595

  FAX

  +30 2810 242535

  EMAIL

   info@tax-profit.gr