Η Πολιτική μας

Στον 21ο αιώνα ο ρόλος του λογιστή – φοροτεχνικού έχει αλλάξει.

Στην TaxProfit πιστεύουμε ότι η εφαρμογή των φορολογικών νόμων προς όφελος του επιχειρηματία δεν αποτελεί τον προορισμό μιας σύγχρονης εταιρείας λογιστών, αλλά ένα μικρό κομμάτι των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Οι εταιρίες έχουν ανάγκες που ικανοποιούνται μόνο με την ανάπτυξη μιας ξεχωριστής «επιχειρηματικής ευφυίας».
Η Πολιτική της TaxProfit είναι να αναπτύσσει και να εφαρμόζει την δική σας μοναδική “επιχειρηματική ευφυία ” καθιστώντας την εταιρεία σας ηγέτιδα δύναμη στον  κλάδο της.

Οι Αρχές μας

Στην “TaxProfit“ πιστεύουμε ότι η εφαρμογή των φορολογικών νόμων προς όφελος του επιχειρηματία δεν αποτελεί τον προορισμό μιας σύγχρονης εταιρίας λογιστών αλλά ένα μικρό κομμάτι των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Οι εταιρίες έχουν ανάγκες που ικανοποιούνται μόνο με την ανάπτυξη μιας ξεχωριστής “επιχειρηματικής ευφυΐας”.

Η Πολιτική της “TaxProfit“ αναπτύσσει και εφαρμόζει τη δική σας μοναδική “επιχειρηματική ευφυΐα”, καθιστώντας την εταιρία σας ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της.

Η Στρατηγική μας

Η στρατηγική της TaxProfit είναι να καταφέρει την αξιόπιστη μετάβαση της κάθε επιχείρησης στα σύγχρονα και συνεχώς εξελισσόμενα συστήματα, αλλά και την προσαρμογή της στις τελευταίες αλλαγές των φορολογικών εξελίξεων. Με αυτό τον τρόπο:

 • Δημιουργούμε αξίες
 •  Παράγουμε κέρδη
 •  Στοχεύουμε στη μείωση της φορολογητέας ύλης
 •  Επιδιώκουμε τη μεγιστοποίηση των κερδών

  Ο Γρηγόρης Κοκολάκης και οι έμπειροι σύμβουλοι της Tax-Profit, είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες τους, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους. Εντοπίζουν αδυναμίες και πλεονεκτήματα, προτείνουν λύσεις άμεσες και ουσιαστικές, με στόχο την αύξηση της αξίας της επιχείρησης σας και τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών σας.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ρολέν 14, TK.71305 - Ηράκλειο Κρήτης

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  +30  2810 242595

  FAX

  +30 2810 242535

  EMAIL

   info@tax-profit.gr