Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Προσφέρουμε ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος μιας επιχείρησης.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει:
 • Παροχή νομικών συμβουλών και πλήρης νομική κάλυψη σε θέματα αστικού, εμπορικού, εταιρικού, φορολογικού και εργατικού δικαίου.
 • Οργάνωση και εκτέλεση των μισθοδοτικών αναγκών της εταιρίας σας.
 • Επεξεργασία των μισθολογικών σας  στοιχείων και υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών.
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας.
 • Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά  κέντρο κόστους.
 • Υποστήριξη ελέγχων από ασφαλιστικά ταμεία . από επιθεώρηση εργασίας και από συναφείς ελεγκτικές υπηρεσίες.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας.
 • Νομικές υπηρεσίες έναντι κακόβουλων απαιτήσεων.
 • Εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης προσωπικού.

Σας περιμένουμε για να επενδύσουμε μαζί στο ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρίας σας.

  Ο Γρηγόρης Κοκολάκης και οι έμπειροι σύμβουλοι της Tax-Profit, είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες τους, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους. Εντοπίζουν αδυναμίες και πλεονεκτήματα, προτείνουν λύσεις άμεσες και ουσιαστικές, με στόχο την αύξηση της αξίας της επιχείρησης σας και τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών σας.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ρολέν 14, TK.71305 - Ηράκλειο Κρήτης

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  +30  2810 242595

  FAX

  +30 2810 242535

  EMAIL

   info@tax-profit.gr