Στρατηγικός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Σύμφωνα με τον Michael Porter, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Harvard, «Στρατηγική είναι η δημιουργία μιας μοναδικής και πολύτιμης θέσης στην αγορά μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων».

Στην Tax-Profit παρέχουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών που αφορούν σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, συμβάλλοντας στη χάραξη αποτελεσματικής στρατηγικής, η οποία θα δημιουργήσει το στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επιγραμματικά περιλαμβάνουν:

Στρατηγικός σχεδιασμός

 • Καθορισμός του οράματος και της αποστολής της επιχείρησης.
 • Ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.
 • Ανάλυση του ανταγωνισμού.
 • Ανάλυση SWOT.
 • Ανάλυση του κύκλου ζωής προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Καθορισμός Στρατηγικής και στόχων της επιχείρησης.
 • Αναπτυξιακός σχεδιασμός.
 • Διαμόρφωση αξόνων δράσης.

Επιχειρηματικός σχεδιασμός (Business Plans)

 • Ανάλυση της δραστηριότητας της εταιρίας και της αγοράς στην οποία λειτουργεί
 • Ανάλυση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ανάλυση του ανταγωνισμού και ανάλυση SWOT
 • Καθορισμός επιχειρησιακών στόχων
 • Ανάλυση CSF (Critical Success Factors) Κρίσιμοι Παράγοντες επιτυχίας
 • Διοίκηση, Οργανωτική Δομή και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
 • Διαδικασίες παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών (λειτουργικός σχεδιασμός)
 • Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός και επενδύσεις
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (προϋπολογισμοί επενδύσεων – προβλεπτικοί ισολογισμοί – cash flow analysis)

  Ο Γρηγόρης Κοκολάκης και οι έμπειροι σύμβουλοι της Tax-Profit, είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες τους, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους. Εντοπίζουν αδυναμίες και πλεονεκτήματα, προτείνουν λύσεις άμεσες και ουσιαστικές, με στόχο την αύξηση της αξίας της επιχείρησης σας και τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών σας.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ρολέν 14, TK.71305 - Ηράκλειο Κρήτης

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  +30  2810 242595

  FAX

  +30 2810 242535

  EMAIL

   info@tax-profit.gr