Από το 2011, έχουμε υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία περισσότερα από 40 Σεμινάρια Λογιστικής & Χρηματοοικονομικού Management, έχοντας εκπαιδεύσει πάνω από 700 λογιστές και επιχειρηματίες.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους τους επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικούς αλλά και επιχειρηματίες. Στο σχεδιασμό του προγράμματος έχουν ληφθεί υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες της κάθε εκπαίδευσης, καθώς και της κάθε θεματικής ενότητας, καλύπτοντας με απόλυτη πληρότητα και με διαφορετικούς τρόπους το αντικείμενο του προγράμματος.

Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια

  Ο Γρηγόρης Κοκολάκης και οι έμπειροι σύμβουλοι της Tax-Profit, είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες τους, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους. Εντοπίζουν αδυναμίες και πλεονεκτήματα, προτείνουν λύσεις άμεσες και ουσιαστικές, με στόχο την αύξηση της αξίας της επιχείρησης σας και τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών σας.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ρολέν 14, TK.71305 - Ηράκλειο Κρήτης

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  +30  2810 242595

  FAX

  +30 2810 242535

  EMAIL

   info@tax-profit.gr