Κόστος και Ποιότητα Υπηρεσιών

Η απόφαση για την επιλογή της εταιρίας που θα αναλάβει το στρατηγικό κομμάτι των Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών πρέπει να βασίζεται σε δύο άξονες: στο κόστος και στην ποιότητα των υπηρεσιών. Συνήθως είναι δύσκολο να λάβετε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με χαμηλό κόστος. Σας συμβουλεύουμε λοιπόν, να εξετάσετε με μεγάλη προσοχή τις προσφορές που σας γίνονται.

Το κυνήγι της χαμηλής τιμής μπορεί να λειτουργήσει αποπροσανατολιστικά, γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο να στοχεύετε πρωτίστως σε ποιοτικές υπηρεσίες και ακολούθως σε χαμηλές τιμές.

Συχνές ερωτήσεις

 1. Υπάρχει σχέση τιμής και παρεχόμενων υπηρεσιών;

  Η εταιρία μας, εξαιτίας της τεχνογνωσίας της και της τυποποίησης των εργασιών της, ακολουθεί μια τιμολογιακή πολιτική με τιμές υποδεέστερες του ανταγωνισμού και σε συνδυασμό με τις άριστες υπηρεσίες που μπορεί και προσφέρει, έχει την καλύτερη σχέση τιμής και παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών.

 2. Υπάρχει δέσμευση κάλυψης οποιαδήποτε αστοχίας;

  Η εταιρία μας, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην επιστημονική της επάρκεια, δεσμεύεται γραπτώς, με ιδιωτικά συμφωνητικά, ότι αναλαμβάνει να καλύψει όλα τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που θα προκύψουν από σφάλματα ή παραλείψεις που οφείλονται στην εταιρία μας.

 3. Είναι εύκολη η αλλαγή λογιστικού γραφείου;

  Η διαδικασία αλλαγής είναι πολύ εύκολη. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι ιδιαίτερο εκτός του ότι πρέπει να ενημερώσετε το ήδη υπάρχον λογιστικό γραφείο, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι εργασίες σας που είναι σε εκκρεμότητα, καθώς και να καταβληθούν οι συμφωνηθείσες αμοιβές για τις υπηρεσίες που σας έχουν ήδη παρέχει. Σύμφωνα με τον  Κ.Δ.Λ.Φ. αρθρ. 10 παρ. 7 προβλέπεται ότι οποιοσδήποτε Λογιστής-Φοροτεχνικός επιθυμεί να προσφέρει την παροχή υπηρεσιών του σε νέο πελάτη, πρέπει πρώτα να παραλάβει με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής τα ακόλουθα:

  1. Tα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία του νέου πελάτη καθώς και ότι στο ως άνω πρωτόκολλο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι έχουν εξοφληθεί, με οποιονδήποτε συμφωνημένο τρόπο
  2. Oι αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη παρασχέθηκαν από τον προηγούμενο Λογιστή.

Επιλέξτε τους κατάλληλους συνεργάτες! Επιλέξτε την TaxProfit!

ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις?

Εμείς στην TaxProfit θα διαθέσουμε όλο τον απαραίτητο χρόνο και τους κατάλληλους συνεργάτες που απαιτείται για να σας δώσουμε τις απαντήσεις που θέλετε. Στόχος μας να χτίσουμε μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης που θα οδηγήσει σε μια μακροχρόνια και αποδοτική συνεργασία.

Tel: +30 2810 242595

Fax: 2810 242535

Ρολέν 14, TK.71305 – Ηράκλειο Κρήτης

 • 6 + 38 =

  Ο Γρηγόρης Κοκολάκης και οι έμπειροι σύμβουλοι της Tax-Profit, είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες τους, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους. Εντοπίζουν αδυναμίες και πλεονεκτήματα, προτείνουν λύσεις άμεσες και ουσιαστικές, με στόχο την αύξηση της αξίας της επιχείρησης σας και τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών σας.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ρολέν 14, TK.71305 - Ηράκλειο Κρήτης

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  +30  2810 242595

  FAX

  +30 2810 242535

  EMAIL

   info@tax-profit.gr