Επενδυτικά Προγράμματα

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη συμμετοχή της επιχείρησής σας σε επιδοτούμενα και αναπτυξιακά προγράμματα καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής και την δυνατότητα ένταξης της εταιρίας σας στα διάφορα επενδυτικά προγράμματα.

Για το σκοπό αυτό στην “Tax- Profit” δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση  όχι μόνο όλων των φορολογικών σας υποχρεώσεων αλλά και των επενδυτικών σας αναγκών.

Οι υπηρεσίες αυτές  επιγραμματικά περιλαμβάνουν:
 • 1. Την υπόδειξη πρακτικών λύσεων προκειμένου να βελτιώσετε καθοριστικά την βαθμολογίας της επενδυτική σας πρότασης
 • 2. Την εκπόνηση του φακέλου και την άρτια υποβολή της επενδυτική σας πρότασης .
 • 3. Τη διαχείριση του επενδυτικού έργου και την βέβαιη εκταμίευση του
 • 4. Τις απαραίτητες μελέτες για την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα

Στην Tax-Profit είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής και την δυνατότητα ένταξης της εταιρίας σας στα διάφορα επενδυτικά προγράμματα.

  Ο Γρηγόρης Κοκολάκης και οι έμπειροι σύμβουλοι της Tax-Profit, είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες τους, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους. Εντοπίζουν αδυναμίες και πλεονεκτήματα, προτείνουν λύσεις άμεσες και ουσιαστικές, με στόχο την αύξηση της αξίας της επιχείρησης σας και τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών σας.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ρολέν 14, TK.71305 - Ηράκλειο Κρήτης

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  +30  2810 242595

  FAX

  +30 2810 242535

  EMAIL

   info@tax-profit.gr